Senec

Kategória : Senec

Senec, Synagóga v Senci

Kategória : Senec

Senecká synagóga bola postavená v roku 1825 a predstavovala jedinú židovskú modlitebňu v širšom okolí. Začiatkom 20. storočia bola komplexne prestavaná do dnešnej podoby. Prestavba bola uskutočnená v maurskom štýle s orientálnymi a secesnými prvkami. Synagóga sa na svoj pôvodný účel využívala iba do druhej svetovej vojny. Po vojne sa totiž z početnej židovskej komunity tvoriacej v predošlom období až štvrtinu obyvateľstva Senca vrátilo iba zopár ľudí, a tak nemala komu slúžiť. Totalitná moc ju premenila na sýpku, neskôr na sklad. V súčasnosti je pamiatka v dosť zlom stave. V blízkej dobe by sa však mala zrekonštruovať a premeniť na multifunkčné kultúrne centrum s malou múzejnou expozíciou venovanou dejinám židovskej komunity v Senci.

Kategória : Senec

Kostol svätého Mikuláša biskupa

Kategória : Senec

34. Senec – Kostol svätého Mikuláša biskupaV juhozápadnej časti seneckého námestia na kopcovitom návrší stojí najstaršia historicko-umelecká stavba mesta - kostol svätého Mikuláša. Je dominantou mesta.Základy kostola pochádzajú z obdobia gotiky, po niekoľkých prestavbách získal dnešnú podobu v polovici 18. storočia a z veľkej časti je v barokovom slohu. Už z roku 1308 pochádza prvá písomná zmienka o fare v obci Sempoz (Senec). Historici majú dôkazy o existencii ešte starého dreveného kostolíka na seneckom návrší patriaceho do fortifikačného systému z čias Veľkej Moravy. V roku 1326 sa uvádza v chotárnej listine obce Tureň, že v obci Senec je kostol zasvätený sv. Mikulášovi.Pôvodne ranogotická stavba prešla v roku 1326 niekoľkými prestavbami. Ďalšie správy o stavebných úpravách sú z roku 1561, renesančná úprava pochádza z roku 1633, baroková z roku 1740. Posledné úpravy boli zrealizované v 19. a 20. storočí. V kostole sú štyri oltáre, hlavný je zasvätený sv. Mikulášovi, ľavobočný Ružencovej Panne Márii, pravobočný sv. Ladislavovi a oltár sv. Terézie. Oltáre sú zhotovené v rokokovom slohu. Okolie kostola na návrší tvorí malú plošinku, jej okraj je obohnaný múrom, na ktorom sú v spojoch zastavenia krížovej cesty. V podnoží sanktuária pri murovanej ohrade je súsošie Kalvárie z roku 1934 a pod Kalváriou impozantná Lurdská jaskyňa.