Kisbajcs

Kategória : Kisbajcs

Kostol Kráľovnej ruženca

Kategória : Kisbajcs

Kostol obce bol postavený na podnet farára Sándora Markosa v r. 1958, na mieste, kde v dubovom háji stála stará zvonica. Výstavba svätostánku s výdatnou materiálnou a fyzickou podporou veriacich trvala iba rok, lavice boli vyrobené z dreva vyťaženého v háji. Vonkajšie aj vnútorné plochy kostola sú jednoduché, bez výzdoby, nad oltárom sa nachádza obraz zobrazujúci Máriu v lone s malým Ježiškom, ako podáva ruženec sv. Dominikovi a sv. Kataríne Sienskej. V obci Kisbajcs nájdeme aj ďalšie pozoruhodné sakrálne pamiatky: na brehu Močidla, medzi dvoma gaštanmi, sa nachádza nika (malý výklenok) so sochou Panny Márie, na Jókaiho ulici stojí obrazový stĺp s krížom vo výklenku. V blízkosti cintorína bol v r. 2010 vytvorený pamätný park a odpočívadlo, ktorý nesie meno farára Sándora Markosa - iniciátora vybudovania kostola.

Kategória : Kisbajcs

Kostol sv. Jána Pavla II. pápeža (Szőgye)

Kategória : Kisbajcs

Dedinka, ktorú v r. 1927 pripojili k obci Kisbajcs, mala pôvodne iba malú kaplnku v inundačnom území pri Dunaji, preto bola často zaplavovaná. Miestni veriaci sa pustli do výstavby nového kostola v r. 2014, tentoraz už na bezpečnom mieste. V r. 2015 bol dodaný aj mobiliár svätyne a lode, kostol vysvätili v r. 2016. Svätostánok bol postavený a zariadený podľa plánov Attilu Pongrácza a Istvána Horvátha. Oltárny obraz je moderným triptychom: ústredná časť diela Erzsébet Udvardyovej zobrazuje kľačiaceho sv. Jána Pavla II., ako sa modlí pred Čiernou Madonou z Čenstochovej, bočné časti obrazu zachytávajú postavy sv. Cyrila a Metoda.