Bratislava - Rača

Kategória : Bratislava - Rača

Farský katolícky kostol sv. Filipa a Jakuba

Kategória : Bratislava - Rača

V prvej polovici 14. storočia bola kaplnka na miestnom cintoríne postupne prestavaná na kostol v gotickom slohu. Záznamy o gotickej veži kostola postavenej na dvoch múroch o hrúbke 1,5 m pochádzajú z roku 1306. Ďalšie prestavby kostola niesli známky renesančného a barokového slohu. Súčasná podoba kostola je výsledkom prestavby v r. 1888, kedy farár Móric Alster realizoval zámer zvýšiť kapacitu kostola a dal ho predĺžiť o 8 m a zvýšiť o meter.Po vstupe do tohto pozoruhodného objektu návštevníka zaujme hlavný oltár z kararského mramoru z r. 1949, päť nádherných vitrážnych okien so sakrálnou tematikou z r. 1896, sochy, nástenné obrazy, baroková kazateľnica zo začiatku 18. storočia a dva pamiatkovo chránené barokové bočné oltáre z r. 1712 a aj ďalšie pozoruhodné a vzácne sakrálne predmety. Farnosť Bratislava - RačaTel.: 02/4488 4604e-mail: raca.fara##kukac##gmail.com