Bratislava - Devínska N.Ves

Farský kostol Sv. Ducha

Podľa literárnych údajov bol kostol postavený okolo r. 1580. Z hľadiska architektúry možno farský kostol Ducha Svätého charakterizovať ako renesančný jednoloďový sakrálny objekt s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou masívnou štvorhrannou vežou. V interiéri sú valené lunetové klenby z hrebienkom. Na západnej strane je vstavaný chór z konca 19. storočia, zaklenutý pruskými klenbami. Kostol je vybudovaný z kameňa a má škridľou pokrytú strechu.