Bernolákovo

Kategória : Bernolákovo

Kostol sv. Štefana Kráľa a jeho areál

Kategória : Bernolákovo

Najstaršia pamiatka v obci. Je gotická stavba z 11. storočia. Upravovaný bol v rokoch 1764-1773 a prestavba v rokoch 1952-53. Je zasvätený svätému Štefanovi-kráľovi. Po obnove kostola je vidieť románske prvky architektúry. Pri kostole je románska krstiteľnica.