Dunaalmás

Kategorie Dunaalmás

Nepomuki Szent János Templom

Kategorie Dunaalmás

Dombon, szabadon álló, egyhajós, poligonális szentélyzáródású, É-i homlokzati tornyos templom, a szentély felett kontyolt nyeregtetővel, a szentély K-i oldalához csatlakozó sekrestyével. Csehsüveg boltozatú hajó, fiókos dongaboltozatú és félkupolával fedett szentély. A hajó bejárati oldalán karzat. Berendezés: jellemzően 1770-es évek. Épült barokk stílusban épült 1754 és 1757 között Johann Baptist Martinelli tervei szerint.A főút melletti magas dombon szabadon álló, téglány alaprajzú, egyhajós, Nepomuki Szt. Jánosnak szentelt templom, a nyolcszög három oldalával záródó, délre néző szentéllyel. A sárgára festett épület alján szürkére festett lábazat fut körbe, tagozatai fehérek. A templomot palázott nyeregtető fedi.Északi homlokzata függőlegesen egy középrizalittal, valamint a sarkokon, illetve a rizalit mellett álló, fejezet nélküli pilaszterekkel tagolt, melyeket felül falsáv köt össze, mintegy tükröt képezve. A jobb és bal oldali homlokzatszakasz tükrében egy-egy emléktábla látható. A homlokzat alsó részének közepén, kis kiülésű, csak lábazattal rendelkező pilaszterek által közrefogott középrizalitban, vörösmészkő kőkeretben, törtívű záradékú, kétszárnyú bejárati ajtó látható. Felette erőteljes kiülésű, szintén törtívű párkány figyelhető meg.Fölötte, barokk törtívű kőkeretben, egy nagyméretű, vasráccsal ellátott ablak helyezkedik el.A homlokzatot erős kiülésű főpárkány zárja. Fölötte a homlokzat síkjában torony emelkedik, melyet volutás díszítésű, törtívű párkány kapcsol a hajóhoz, sarkain egy-egy kővázával. A torony egyszerű, falsávos keretezésű, alsó részén íves záródású ablakkal, feljebb állótéglány alakú, egyenes záródású ablakkal. A tornyot sátortető fedi, tetején kereszt.A nyugati homlokzaton, a hajón egy állótéglány alakú, törtíves záróköves szemöldökkel ellátott, vasrácsos ablak látható, csakúgy mint a szentély nyugati homlokzatán.Az északkeleti oldalon, a szentély és a hajó találkozásánál sekrestye csatlakozik az épülethez. Keleti falán egy vörösmészkő könyöklővel ellátott, vasrácsos ablak látható. A sekrestye bejárata északról nyílik, ez egy modern vasajtó.A hajó keleti homlokzatán egy, a nyugati oldalival megegyező ablak látható.

Kategorie Dunaalmás

Eucharisztikus Kereszt

Kategorie Dunaalmás

A kereszt a 10-es főút mellett helyezkedik el, a 4714/1. hrsz.-on található meg. 1937-ben építették. 2,8×3 méteres kerítés veszi körül. Oszlopa kb. 90×40 centiméteres, a kereszt 1,7 méter magas. A kereszt terméskőből, a korpusz fémből (vas/bádog) készült. Az emlék megépítéséhez felhasznált mészkövet a Dunántúli Kőipari Rt. budapesti vezérigazgatója ajándékozta, a többi költség a hívek adományaiból gyűlt össze. Készítője ismeretlen. Felirata a következő: „HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN KI JELEN VAN A LEGMÉLTÓSÁGOSABB OLTÁRISZENTSÉGBEN / A BUDAPESTI 34. EUCHARISZTIKUS VILÁGKONGRESSZUS ÉS A SZT. ISTVÁN JUBILEUM ÉVÉBEN 1938. EMELTÉK A DUNAALMÁSI ÉS NESZMÉLYI RK. HÍVEK" A keresztet az eucharisztikus kongresszus emlékére állították, melyet hagyományosan minden plébánián maradandó alakban meg kellett örökíteni, a püspöki kar óhaja értelmében.A kereszt nemrégiben, 2018.május 13-án került felújításra a Dunaalmásért Alapítvány, az Öregmalom Színtársulat és a Dunaalmási Római katolikus Egyházközség jóvoltából.

Kategorie Dunaalmás

Reformierte Kirche – Dunaalmás

Kategorie Dunaalmás

Dunaalmás hat eine bedeutende kirchengeschichtliche Vergangenheit. Im Jahre 1216 wurden in Almás zu Ehren des heiligen Ladislaus eine Kirche und ein Benediktinerkloster errichtet. Als sich das osmanische Heer der Gegend näherte, verließen die Benediktiner ihre Kirchen und Klöster. Am 31. Oktober 1517 veröffentlichte Martin Luther in Wittenberg seine 95 Thesen und damit begann die Reformationszeit. Daraufhin ließen sich viele junge Menschen, auch aus Ungarn, an der Universität zu Wittenberg einschreiben. Die schnelle Verbreitung der Reformation in Dunaalmás wurde auch dadurch begünstigt, dass die im Ausland studierenden jungen Ungarn auf ihrem Heimweg die Furt in Dunaalmás queren mussten. Um das Jahr 1550 besserten die sich hier niedergelassenen protestantischen Familien die verfallene Kirche aus und nahmen sie in ihren Besitz. Die heutige Kirche wurde 1894 im eklektischen Stil an der Stelle der früheren Kirche erbaut. Die barocke Kuppel wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört, jedoch im Jahre 1988 wiederhergestellt. Im Kirchhof befindet sich das Denkmal an den Friedensschluss von Zsitvatorok (Beendigung des s.g. Langen Türkenkriegs) sowie das Mahnmal für die Opfer des Zweiten Weltkriegs. Adresse: 2545 Dunaalmás, Almási út 78. Weitere Informationen: Valkiné Gúthy Éva +36-34-450-464

Kategorie Dunaalmás

Reformierte Kirche

Kategorie Dunaalmás

Dunaalmás hat eine bedeutende kirchengeschichtliche Vergangenheit. Im Jahre 1216 wurden in Almás zu Ehren des heiligen Ladislaus eine Kirche und ein Benediktinerkloster errichtet. Als sich das osmanische Heer der Gegend näherte, verließen die Benediktiner ihre Kirchen und Klöster. Am 31. Oktober 1517 veröffentlichte Martin Luther in Wittenberg seine 95 Thesen und damit begann die Reformationszeit. Daraufhin ließen sich viele junge Menschen, auch aus Ungarn, an der Universität zu Wittenberg einschreiben. Die schnelle Verbreitung der Reformation in Dunaalmás wurde auch dadurch begünstigt, dass die im Ausland studierenden jungen Ungarn auf ihrem Heimweg die Furt in Dunaalmás queren mussten. Um das Jahr 1550 besserten die sich hier niedergelassenen protestantischen Familien die verfallene Kirche aus und nahmen sie in ihren Besitz. Die heutige Kirche wurde 1894 im eklektischen Stil an der Stelle der früheren Kirche erbaut. Die barocke Kuppel wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört, jedoch im Jahre 1988 wiederhergestellt. Im Kirchhof befindet sich das Denkmal an den Friedensschluss von Zsitvatorok (Beendigung des s.g. Langen Türkenkriegs) sowie das Mahnmal für die Opfer des Zweiten Weltkriegs. Adresse: 2545 Dunaalmás, Almási út 78. Weitere Informationen:Valkiné Gúthy Éva+36-34-450-464