Szakrális helyek

Kategória : Somorja (Šamorín)

Zsinagóga - Šamorín (Somorja)

Kategória : Somorja (Šamorín)

A somorjai zsinagógát 1912-ben szentelték fel. Az új imaház építése során a zsidó hitközség nem csupán a romantikus építészet jegyeit és formáit használta fel, hanem a Közel-Kelet motívumait is. A zsinagóga ablakait színes üveggel díszítették. Belső terét az akkori korra jellemző, többféle stílusjegyet felhasználva tervezték meg. A karzattal, ahol a nők foglaltak helyet, a belső teret két részre osztották. A zsinagóga a holokauszt ideje óta gyakorlatilag kihasználatlan volt, mivel két-három család kivételével Somorjáról a hitközség valamennyi tagját elhurcolták. Somorjáról 2-3 család kivételével az összes zsidó családot elhurcolták. 1996 után azonban jobb idők kezdődtek és egy új fejezet nyílt a zsinagóga életében. Az At Home Gallery-nak köszönhetően belső tere ma képzőművészeti alkotások bemutatására, valamint koncertteremként is szolgál. Forrás: https://krajzazitkov.sk/objavuj/place/samorinska-synagoga/ Elérhetőségek:Jelenlegi felhasználási cél: kultúra, művelődés, turizmusPostacím: At Home Gallery, Mliečňanská 6, 93 101 ŠamorínTelefonszám: 0903-255 681, (031) 562 7999e-mail: athome@stonline.skweb: www.athomegallery.org

Kategória : Somorja (Šamorín)

Szűz Mária mennybemenetele plébániatemplom - Šamorín (Somorja)

Kategória : Somorja (Šamorín)

Az eredeti templom épülete egyhajós, szegmensíves zárású szentéllyel. Tornya beépült a főhomlokzatba. Belső falait és boltozatát freskók és díszes művészi festmények ékesítik. Ezek főként F. Sogrist festőművész 1778-ban készített művei, amelyek Paolai Szent Ferenc életének egy-egy mozzanatát örökítik meg. A templom szentélyében látható mennyezeti freskó XVI. Lajos francia király és Paolai Szent Ferenc találkozását ábrázolja. A beteg királyhoz eljutott Szent Ferenc aszkéta életének és gyógyító képességének híre és a pápa közvetítésével Tours városába hívatta a szerzetest. Ferenc nehezen szánta el magát az útra, de végül kertelés nélkül közölte a királlyal, hogy meggyógyítani nem tudja, és Isten sem fog rajta segíteni, de előkészítheti őt a keresztény halálra. Ma a templom a Szűz Mária mennybemenetele nevet viseli. A templomot és a hozzátartozó kolostort folyosó és sekrestye köti össze. A templom orgonáját a kor egyik legjelesebb orgonaépítője, Ludvig Mooser építette. Eredeti kompozíciója nem ismert, de a fennmaradt sípanyagból arra lehet következtetni, hogy az orgona eredetileg 20 regiszteres lehetett. A későbbi javítások rontottak az orgona minőségén. Az ezredfordulóra állapota olyan kritikussá vált, hogy felmerült rekonstrukciójának és restaurációjának gondolata. Az orgona eredeti állapotba történő helyreállítása 2005-ben fejeződött be. Forrás: http://www.dokostola.sk/kostol/410271-farsky-kostol-nanebovzatia-panny-marie Elérhetőségek:Postacím: Kláštorná 2, 931 01 ŠamorínPlébános: PaedDr. Mgr. Pavol Myjavec, PhD.Telefonszám: 031/562 23 61e-mail: samorin@ba.ecclesia.sk

Szűz Mária templom - Trstín-Hájiček (Pozsonynádas)

A történelmi jelentőségű Hájiček zarándokhely Pozsonynádas fölött helyezkedik el. A zarándokhelyen továbbá a Szűz Mária templom, egy fa harangtorony, kút és keresztút is található. A hagyomány szerint a hely már a 13. században is ismert volt. Az egyházmegyei névtár feljegyzése szerint ez az építménynek a Hétfájdalmú Szűzanyáról történő legrégebbi patrociniuma (elnevezése). A Batthyányi József érseksége idején készült Egyházlátogatási jegyzőkönyvben 1782-ben feljegyezték, hogy ez a templom 1245-ben épült, amit a templomon látható felirat is megerősít: MCCXLV. További bizonyítékai ennek az egyhajós, apszissal készült, téglából épült templom kései román kori alapja, valamint a templom déli oldalán lévő román stílusú, félkör ívű portál. A Hájičeken lévő templomon a 17. század végén (a kóruson látható felirat szerint 1696-ban) építészeti módosításokat végeztek. A 18. század végén a templom oltárán elhelyezett üvegszekrényben selyemruhába öltöztetett Fájdalmas Szűzanya szobor került elhelyezése, amely kegyelemteljes Pieta néven is ismert. Hájiček virágkorát főleg1764 után élte, amikor a Hétfájdalmú Szűzanya szobrot az újonnan épült sasvári templomba helyezték át. Ezt követően az egész Osztrák-Magyar Monarchia területéről zarándokok ezrei látogatott el Sásvárra a Szűzanya születésének az ünnepén és Pozsonynádas a zarándokút egyik jelentős megállóhelyévé vált. A nádasi lelkész, Foris Antal emlékkönyvébe érdekes történeteket jegyzett fel a hellyel kapcsolatos csodálatos gyógyulásokról. 1793-ban az emberek között elterjedt annak a híre, hogy a Fájdalmas Szűzanya szobra előtt csodás gyógyulások történtek. 1794. április 23-án a helyi lelkész utasítására a Fájdalmas Szűzanya szobrot Nagyszombatba szállították át. Az eredeti kegyelemteljes Pieta szobrot 1923-ban megszentelték és visszahelyezték eredeti helyére, a Hájiček templomba. 1923 októberében ünnepélyesen megnyitották a kőből készült keresztutat. A búcsújáróhely mellett, a közeli réten egy kút található. Forrás: Érseki Hivatal, Trnava-i (Nagyszombati) Egyházmegye Irodalom:ČIČO, M. (ed.): Kálváriák és keresztutak Szlovákiában. Bratislava : Pamiatkový ústav (Műemlékvédelmi Hivatal), 2002.(FORRÁS: PIATROVÁ, A. et al. Szlovákiai zarándokhelyek. Útikönyv. Trnava (Nagyszombat) Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, Inštitút kresťanskej kultúry, 2010. (Nagyszombati Egyetem Filozófiai Tanszéke 2010). Elérhetőségek:Postacím: Rímskokatolícky farský úrad (Római Katolikus Plébánia Hivatal), Trstín 183, 919 05 TrstínTelefonszám: 033/5589 281e-mail: farnost.trstin@abu.skweb: www.trstin.sk/fara

Kategória : Ducó (Ducové)

Ducói erőd – templom - Ducové – Kostelec (Ducó – Kosfalu)

Kategória : Ducó (Ducové)

A korai kőkorszakban (i.e. 1300-1100 között) a velaticei kultúra népe jelentős erődöt épített ki a Kosfalu melletti hegyláb teraszán. Az erődítmény fortifikációs rendszere - az erős falak és az árok - a mai napig fennmaradtak. Kosfaluban a lakóhelyeken kívül a velaticei kultúrához tartozó csontvázas temetkezési helyeket is feltártak. A múltban ugyanabból az időszakból származó hamvasztásos sírokat találtak a mai Ducó régebbi részében, és Veľký diel (Nagyrész) és Panský jarok (Úri árok) falurészekben. Kosfalu átmenetileg a római korban (időszámításunk szerinti 2-3. században) is lakott hely volt, erről apróbb leletek kerültek elő a kutatások során. A nemzeti történelmünk szempontjából a legjelentősebb szláv letelepedések Kosfalu területén a 9 - 10. században voltak. A kiépített erődítmény- tölgyfa karókból épült védsánc, a lakórészek - rönkházak, és a kis templom - rotunda mind egy főúri udvar részét képezték. A modern jelölő rekonstrukció kiváló áttekintést nyújt az építményeknek a terepen történő elhelyezkedéséről. A főúri udvar megszűnése összeköthető az Árpád-házi uralkodóknak az elfoglalt területek bővítésére vonatkozó ambícióival, a 10. században. Az udvar teljes megszűnését követően a területe egészen a 19. század közepéig temetőként szolgált. 1990 július 5-én Szent Cirill és Metód ünnepén került sor Ducó-Kosfaluban az első nemzeti zarándoklatra. Ettől az évtől kezdve a zarándoklatok rendszeresen minden évben megrendezésre kerülnek. Forrás: http://www.ducove.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=34 Elérhetőségek:Postacím: Rímskokatolícka cirkev (Római Katolikus Plébánia Hivatal), Moravany nad Váhom, Radová 75, 922 21 Moravany nad VáhomTelefonszám: 033 / 77 47 117

Szent Mária Magdolna kápolna - Borský Mikuláš (Búrszentmiklós)

A Hegyháti síkság legmagasabb pontján (296,9 m t.sz.f.), a Habány település feletti, részben erdővel borított homokdombon található az eredeti zarándokhely, az itt található kápolnával. A Szent Mária Magdolna kápolnát Czobor Imre nádori helytartó építtette 1668-ban, amelyet azonban a 18. század elején a Rákóczi felkelés idején leromboltak. A mai neoklasszicista kápolna a 19. század végén épült. A múltban a kápolna mellett tartottak pihenőt a Nagyszombatból Sasvárra gyalogosan útrakelő zarándokok. A kápolnát vandálok több alkalommal kirabolták, kárt okozva az épületben is. Napjainkban a kápolnához a Szent Mária Magdolna ünnepnapjához (június 22.) legközelebb eső vasárnapon szerveznek zarándokutat. Forrás: http://www.putnickemiesta.sk Elérhetőségek:Postacím: Rímskokatolícky farský úrad (Római Katolikus Plébánia Hivatal), BorskýMikuláš, Cintorínska 421, Borský MikulášTelefonszám: 034/65 95 292E- mail: borsky-mikulas@ba.ecclesia.sk

Kategória : Dejte (Dechtice)

Alexandriai Szent Katalin-templom (Katarínka, rom) - Dechtice (Dejte)

Kategória : Dejte (Dechtice)

A Nahács irányába vezető út mellett álló ferences rendi kolostort és Szent Katalin templomot Erdödy Kristóf gróf alapította 1618-ban. Az előttük lévő területen később félkörben elhelyezett hét kis kápolna épült, amelyet az északi oldalon, az erdő mellett a Keresztrefeszítés szoborcsoport zár le. A Szent Katalin létesítmény ismert zarándokhely volt; a kolostor ugyanis olyan helyen épült, ahol az előtte itt lévő, ősrégi Szent Katalin kápolna arról volt híres, hogy a közelében csodák történtek. A zarándoklatokat Fehérvasárnap, Pünkösdhétfőn és Szent Katalin napján tartották. Főleg Nagyszombatból járt ide sok zarándok. Azt követően, hogy II. József 1786-ban hozott rendeletével megszüntette a ferences kolostort, az építmények enyészetnek indultak. A Keresztrefeszítés szoboregyüttest 1811-ben a Dejte-i plébánia épülete elé szállították és helyezték el. A kolostort jelenünkben az iskolai szünetekben lelkes fiatal műemlékvédők javítják. Napjainkban a templom romos falai és a torony láthatók és a kolostor épület szárnymaradványai. Szent Cirill és Metód ünnepén hagyományosan megrendezésre kerül a Nyitott ajtók napja rendezvény. A kolostor bekapcsolódik a Várak és romok éjszakája és a Templomok éjszakája rendezvénybe is. A Szent Katalin kolostor romjait gépkocsival kényelmesen megközelíthetjük, egészen a Dejte és Nahács között található parkolóig. Innét a kolostor 20 percnyi gyalogútra van. A „fiatal turisták“ számára útközben táborhelyeket alakítottak ki, ahol természeti környezetben akár szalonnát is süthetnek. Forrás: https://krajzazitkov.sk/objavuj/place/zrucanina-katarinka/ Elérhetőségek: Telefonszám: 0908 811 033E-mail cím: katarinka@katarinka.skWeboldal: http://www.katarinka.sk/

Kategória : Tallós (Tomášikovo)

Lourdes-i Szűz Mária barlang - Tomášikovo (Tallós)

Kategória : Tallós (Tomášikovo)

A községben a barlangon kívül templom is található, amelyet 1801-ben építettek a Szentháromság tiszteletére. Ismert műemlék továbbá az Esterházy kastély, amelynek a tulajdonosa a 19. század végén Esterházy Mihály gróf volt. A birtok jószágigazgatója Prenoszil Dózsa volt, akinek a neje, Zalka Mária-Irma a győri püspök unokahúga volt. Két gyermekük született: a süketnéma Margit és egy fiúgyermek, aki fiatalon meghalt. Margitka a lourdesi barlang történetének főszereplője. Margitka négyhónapos korában súlyos agyhártyagyulladáson esett át. Három napig eszméletlen volt és az orvosa lemondott róla. Nyolc hónaposan kiesett a szolgáló kezéből és a bal hallójárata károsodott. Az édesanyja ekkor döntötte el, hogy a kislányt elviszi egy zarándokútra, Lourdesba. A Velké Ludanice-i pappal, Dr. Koperniczky Ferenccel és Nádor Imre hitoktatóval együtt három napot töltöttek Lourdesben 1901-ben. A körmenet éjfélkor volt. A kislány édesanyja fennhangon kérte Szűz Mária segítségét, hogy Margitka legalább néhány szót tudjon kimondani. A körmenet alatt Margit egészségi állapota javulni kezdett. Az édesanyja akkor, és ott eldöntötte, hogy Tallóson a Szent Szűz tiszteletére olyan barlangot építtet, mint a Lourdes-i. A barlangot a meggyógyult kislány kívánságára a temető bejáratának közelében építették fel. A barlang építéséhez használt köveket közvetlenül Lourdesből szállították ide. A nagyszombati érsek, Mons. Orosch János 2015. szeptember 5-én a helyet a Nagyszombati Egyházmegye nemzetiségre való tekintet nélküli búcsújáróhelyévé nyilvánította. A több, mint 100 éves hagyomány alapján az évi zarándoklat napjául a Szűz Mária születésnapjához legközelebb eső szombatot jelölte ki. Forrás: Érseki Hivatal, Trnava-i (Nagyszombati) Egyházmegye Irodalom:www.tomasikovo.sk; www.panoramy.sme.sk Elérhetőségek:Postacím: Rímskokatolícky farský úrad (Római Katolikus Plébánia Hivatal),Tomášikovo 320, 925 04 TomášikovoTelefonszám: 031/7855 113,e-mail: farnost.tomasikovo@abu.sk

Kategória : Szered (Sereď)

Szűz Mária mennybemenetele kápolna - Sereď - Stredný Čepeň (Szered- Közép-Csöpöny)

Kategória : Szered (Sereď)

A zarándoklatok kezdete a térségben a 19. század 30-as éveibe nyúlik vissza, amikor Szeredet és környékét kolerajárvány sújtotta. A betegség következtében nagyon sok ember halt meg A járvány elvonulása után a lakosok hálából templomot építettek, Csöpöny központjában, amelyet eredetileg Szűz Máriának, a keresztények patrónusának szenteltek fel, majd később, a mai, Szűz Mária mennybemenetele nevet kapta. Ez a kápolna egy régebbi, a történelmi forrásokban 1634-ben említett helyén épült. A kápolna építése 1832-ben kezdődött és 1835-ben fejeződött be. Az épület hagyományos egyhajós építmény, amelyet keleti oldalán sokszög alakú apszis és hasáb alakú torony zár le, amely gúla alakú tetőben végződik. A templom főbejárata felett feliratok láthatók, amelyek az 1831-es eseményeket írják le. Az oltárkép Szűz Mária mennybemenetelét ábrázolja. A kápolnát 2001-ben restaurálták és kibővítették. A kápolna előtt két kereszt áll és az épületet három oldalról a 20. század elején készült, 14 állomást tartalmazó keresztút veszi körül. A jelenlegi, kései barokk stílusú, Keresztelő Szent János templom azzal a hellyel szemben áll, ahol a múltban a plébániatemplom állt. Ez 1777-ben leégett, ezért az uradalom akkori birtokosa, Esterházy Ferenc gróf 1781-ben újat építtetett A sokszögvonalas falú, egyhajós templomot, és a homlokzatába beépített tornyot utoljára 1991-1995 között újították fel. A zarándoklatok vasárnapján a hívők útja már hagyományosan a plébánia templomtól a Szűz Mária mennybemenetele kápolnához vezet. Az út befejeztével az emberek az alsócsöpönyi kápolnához vonulnak át, ahol hagyományosan, Szűz Mária litániákat imádkoznak. A zarándoklat ezzel az imával végződik. Szűz Mária mennybemenetelének ünnepe Közép-Csöpönyben hagyományos búcsúi ünnepséggel fejeződik be. Forrás: Érseki Hivatal, Trnava-i (Nagyszombati) Egyházmegye Irodalom:Szlovákiai városok és falvak enciklopédiái Losonc: PS – LINE Kiadó, 2005, 117 oldalSzlovákiai műemlékek jegyzéke III. kötet. Bratislava : Obzor Kiadó, 1969, s. 95.www.sered.sk; www.fara.sk; www.strednycepen.host.sk Elérhetőségek:Postacím: Rímskokatolícky farský úrad (R. Katolikus Plébánia Hivatal), Kostolná 10,926 01 SereďTelefon, fax: 031/7892 867,e-mail: farnost.sered@abu.sk

Hétfájdalmú Szűzanya bazilika (Pálos rend, plébániatemplom) - Šaštín-Stráže (Sasvár-Morvaőr)

Sasvár-Morvaőr élete szorosan kapcsolódik a Szlovákia fő patrónusának, a Hétfájdalmú Szűzanyának tiszteletére felszentelt bazilikával (basilica minor). A bazilika eredete 1736-ba nyúlik vissza, amikor a pálos rend szerzetesei - a pálosok - elkezdték a bazilika építését a hozzátartozó kolostorral együtt, Vépi Mátyás tervei alapján. A kolostor és a bazilika ma a szaleziánusok felügyelete alatt áll. A zarándoklatok idején, főleg a Szentlélek eljövetelének az ünnepén (Pünkösd) és a Hétfájdalmú Szűzanya ünnepén (szeptember 15.), több tízezer zarándok látogatja meg a várost és a bazilikát. A zarándokok azonban az egész év folyamán érkeznek, és nem csupán Szlovákiából, hanem külföldről, elsősorban a környező országokból is. A bazilikához szorosan kötődik az 1564-ben készült Hétfájdalmú Szűzanya szobra, amelynek a tiszteletét Esterházy Imre érsek engedélyezte 1732-ben. A késő-gótikus stílusban készült szobor ismeretlen, Dunamenti szerző műve. A kései barokk oltáron található és az ú.n. sasvári típusú pieták készítéséhez szolgál mintául. A bazilika falfestményei Jean Joseph Chamant és Kracker János Lukács festők művei. Forrás: https://krajzazitkov.sk/objavuj/place/bazilika-panny-marie-sedembolestnej/ Elérhetőségek:Postacím:Nemzeti kegyhelyHétfájdalmú Szűzanya bazilikaKláštorné námestie 1295908 41 Šaštín-StrážeA zarándokhely felelős lelkigondnoka:P. Ondrej Kentoš, OSPPEVezetékes telefon: +421 34 6941 502E-mail cím: spravca@bazilika.skTájékoztató központ:Zarándoklatok bejelentése (egyéni, plébániai, iskolai, csoportok)A központ minden munkanapon üzemel: 9:00 – 12:00 óra közöttVezetékes telefon: +421 34 6542 111Mobil telefon: 0903/160 904E-mail cím: pute@bazilika.skWeb: http://bazilika.sk/

Kategória : Bacsfa (Báč)

Ferences rendi kolostor és templom - Báč (Bacsfa)

Kategória : Bacsfa (Báč)

A nagyszombati kerület jelentős búcsújáróhelyei közé tartozik a nyugat-szlovákiai Bacsfa község, amelynek helye a barokk stílusban épült egykori ferences rendi kolostor és a Páduai Szent Antal tiszteletére felszentelt templom. A templom belső díszítésének nagyobb része építésének idején (1660-1674) készült, de láthatunk benne a 20. század elején készült szecessziós falfestményeket is. A főoltáron a templom védőszentjének, Páduai Szent Antalnak a képe (1861) látható. A zarándok szeme Szűz Mária szentképére irányul. Ez a kép 18. század utolsó negyedében készült és az 1772-ből származó főoltár klasszicista tabernákulumja fölött látható. A kép 1715-ben csodálatos módon több alkalommal is könnyezett, véres könnycseppeket hullatva. A bacsfai ferences rendi kolostor arról a szomorú eseményről is ismert, hogy a kommunista rendszer itt tartott fogva számos papot és a katolikus egyház több jeles képviselőjét. A 20. század 50-es éveiben a kolostorban internáló tábor létesült, többek között itt tartották fogva és kínozták meg a boldoggá avatott Dominik Metod Trčka lelkészt és Vaszil Hopka és Pavol Petra Gojdič, görögkatolikus püspököket is. Sok éven keresztül működött itt az eredeti székhelyéről kiköltöztetett női szerzetesrend Boldogságos Szűz Mária Intézet (Institutum Beatae Mariae Virginis – IBMV, vagy ismertebb nevén az „angolkisasszonyok“, jelenleg: Congregatio Jesu – CJ). A zarándokok a Szent Anna templomot a 80-as évek végén, de főleg 1989 után kezdték el újra látogatni. Napjainkban Bacsfán Szűz Mária születésének napján, szeptember 8-án és Páduai Szent Antal ünnepén, június 13-án szerveznek zarándoklatokat. Forrás: https://krajzazitkov.sk/objavuj/place/kostol-sv-antona-paduanskeho/ Elérhetőségek:Postacím: Rímskokatolická farnosť (R. Katolikus Egyház Plébánia Hivatal), Báč 1,930 30 BáčTelefonszám: 00421 0 31 5598580

Kategória : Kopcsány (Kopčany)

Antiochiai Szent Margit-templom

Kategória : Kopcsány (Kopčany)

Gótikus stílusban átépített, eredetileg román stílusban épült templom. Egyike a Hegyhát (Záhorie) legrégibb építészeti emlékeinek. Az eredetét a mai napig nem kutatták fel részletesen. A kápolna legrégibb írásos említése 1554-ből származik. Az épület létezését igazolja az 1627-ben készült Komenszky-térkép is, amelyen Kopcsány közepes nagyságú községként van feltüntetve, a közepén, „Hrúdov" falurészben jelölt templommal. A templom nem egészen 1 km-re van a Valy erődítménytől - a múltban nagymorva fejedelmi székhely volt -, amely a morva oldalon Mikulčice község határában található. Az építmény a kisméretű, egyhajós templomok közé sorolható, a templomhajó derékszögű lezárásával. Ilyen típusú építmények Közép- és Nyugat-Európában a 8-11. században épültek. A templom környékén 1994-2000 között végzett régészeti kutatások igazolják, hogy a hely már a kései kőkorszaktól sűrűn lakott terület volt. Ennek csúcspontja a 9-10. században volt, amikor a Valy székhelytől kelet felé haladó, feltételezett történelmi út mentén, a Morva folyó bal partján, a mai Kopcsány határában településcsoportok jöttek létre. A települések kapcsolatban voltak a Valy erődítménnyel. Az Antiochiai Szent Margit templom közelében lévő két, eddig ismert településen a mikulčicei vár megszűnése után is folytatódott az élet, egészen a 13. századig. Abban az időben valószínűleg ez volt az utolsó lakott terület az egykori mikulčicei vár környékén. Az eddigi régészeti kutatások arra utalnak, hogy az Antiochiai Sz. Margit templom környékén lévő települések utolsó lakosai valószínűleg Kopcsányba távoztak a 16-17. században. A templom ezek után tovább szolgált a környék lakossága számára, egészen a 18. századig, amikor közvetlenül a községben új templomot építettek. Forrás: http://kopcany.sk/Web/sk/Pamiatky Elérhetőségek:Postacím: Kopčany 1147, 908 48 KopčanyTelefonszám: +421 908 550 291e-mail: lucia.pecinova##kukac##centrum.sk

Kategória : Holics (Holíč)

Jézus Szent Szíve gótikus templom - Holíč (Holics)

Kategória : Holics (Holíč)

A templom 1397-ben épült, gótikus stílusban, Ctibor főnemes idején, akit Zsigmond király váruradalommal ajándékozott meg. A templomot többször átalakították és váltakozva Szent Márton és Jézus Szent Szívének a nevét viselte. Az épület egyhajós, amelyet dongaboltozat fed és lunetták díszítenek. A 17. században barokk stílusban átépítették és toronnyal is bővült. A barokk főoltár Jézus Szent Szíve nevét viseli, az oldalsó oltárokat pedig Szűz Mária és Szent Márton tiszteletére emelték. A kóruson hat mutációs orgona található. A templom régi harangjait az első világháborúban hadi célokra rekvirálták és beolvasztották. A ma is működésben lévő harangokat 1924. május 25-én helyezték el. A szentélynél elhelyezett padok és a csiszolt üvegből készült csillárok a holicsi vár kápolnájából kerültek ide. Az eredeti építmény egy román stílusban épült kis templom volt, amelyről valószínűleg a várost is elnevezték. Holicsot a korabeli krónikák Alba Ecclessia vagy Weisskirchen, azaz Fehér Templom néven említik. A régészeti kutatások feltártak egy még régebbi, kőből épült létesítményt, amely alapjában véve a város legrégebbi műemléke. A gótikus templom közvetlen közelében áll a lorettói kápolna, amely a zűrzavaros 16. században pravoszláv templomként szolgált, amelyben az egyik legismertebb nemest, Peter Bakičot is eltemették. Az épület mai barokk külsejét a 18. században kapta, 1727-1779 között. A belső terei jelenleg üresek és az épület a nyilvánosság előtt zárva van.Forrás: Holics városaElérhetőségek: Postacím: Rímskokatolícka cirkev (Római Katolikus Egyház Plébánia Hivatal) Holíč, Nám. sv. Martina 2, 908 51 Holíč Telefonszám: 034-6682214 e-mail: faraholic@faraholic.sk8Kopčany (Kopcsány) - Antiochiai Sz. Margit templomGótikus stílusban átépített, eredetileg román stílusban épült templom. Egyike a Hegyhát (Záhorie) legrégibb építészeti emlékeinek. Az eredetét a mai napig nem kutatták fel részletesen. A kápolna legrégibb írásos említése 1554-ből származik. Az épület létezését igazolja az 1627-ben készült Komenszky-térkép is, amelyen Kopcsány közepes nagyságú községként van feltüntetve, a közepén, „Hrúdov” falurészben jelölt templommal. A templom nem egészen 1 km-re van a Valy erődítménytől - a múltban nagymorva fejedelmi székhely volt -, amely a morva oldalon Mikulčice község határában található. Az építmény a kisméretű, egyhajós templomok közé sorolható, a templomhajó derékszögű lezárásával. Ilyen típusú építmények Közép- és Nyugat-Európában a 8-11. században épültek. A templom környékén 1994-2000 között végzett régészeti kutatások igazolják, hogy a hely már a kései kőkorszaktól sűrűn lakott terület volt. Ennek csúcspontja a 9-10. században volt, amikor a Valy székhelytől kelet felé haladó, feltételezett történelmi út mentén, a Morva folyó bal partján, a mai Kopcsány határában településcsoportok jöttek létre. A települések kapcsolatban voltak a Valy erődítménnyel. Az Antiochiai Szent Margit templom közelében lévő két, eddig ismert településen a mikulčicei vár megszűnése után is folytatódott az élet, egészen a 13. századig. Abban az időben valószínűleg ez volt az utolsó lakott terület az egykori mikulčicei vár környékén. Az eddigi régészeti kutatások arra utalnak, hogy az Antiochiai Sz. Margit templom környékén lévő települések utolsó lakosai valószínűleg Kopcsányba távoztak a 16-17. században. A templom ezek után tovább szolgált a környék lakossága számára, egészen a 18. századig, amikor közvetlenül a községben új templomot építettek. Forrás: http://kopcany.sk/Web/sk/Pamiatky Elérhetőségek:Postacím: Kopčany 1147, 908 48 KopčanyTelefonszám: +421 908 550 291e-mail: lucia.pecinova@centrum.sk

Kategória : Holics (Holíč)

Szent Márton plébéniatemplom (premontrei) - Holíč (Holics)

Kategória : Holics (Holíč)

Antiochiai Sz. Margit templom (székhelye: Szent Márton Tér) - a barokk-klasszicista épület J.N. Jadot építész tervei alapján készült 1752-1755 között Eredetileg a hozzátartozó épületekkel együtt épült fel, a kapucínusok kolostori templomaként. A II. József által hozott reformok idején a kolostort átépítették. A templom egyhajós belső terét egyenes falú presbitérium zárja le, amelyet porosz stílusú boltozattal fedtek be. A templom belső berendezései barokk-klasszicista stílusban készültek és többnyire eredetiek, a 18. század második feléből valók. 1755-től plébániatemplom és 1786-tól Batthyányi József esztergomi érsek határozatával engedélyezte, hogy a plébániát Szent Márton tiszteletére szenteljék fel. A templom és a kolostor napjainkban a premontrei szerzetesrend birtokában van. A kolostor a templom keleti oldalához épült, négyszögletes alaprajzú, amelynek közepén udvar található. A kétszintes épület helyiségeit porosz típusú boltozat és tükörboltozat fedi. A bejárat felett kórus található, orgonával, amely az árkádokban elhelyezett három pillérre épült. Az oldalsó, Szűz Mária kápolnában pietát ábrázoló oltár található. A holicsi barokk dombormű a maga nemében legértékesebb művészeti alkotások közé tartozik Közép-Európában. A szoborcsoport több, mint 300 éves. A nyugati oldali falon található a szószék, amelyre a hajóból a fal belsejében elhelyezett lépcsőkön lehet feljutni. A templom középső vonalában lett elhelyezve a Szent Márton Tiszteletére emelt oltár, míg a két oldalsó oltár Nepomuki Szent János és Páduai Szent Antal nevét viseli. A Szent Márton templomba liturgiai célból egy régebbi plébániatemplomból lett áthelyezve a kő keresztelőkút. Forrás: Holics városa

Kategória : Szakolca (Skalica)

Xavéri Szent Ferenc-templom - Skalica (Szakolca)

Kategória : Szakolca (Skalica)

A jezsuita templom története az 1693-as évbe nyúlik vissza, amikor lerakták nemcsak a templom, de az iskola és a kollégium alapkövét is. Az építkezés csaknem harminc évig tartott. Xavéri Szent Ferenc tiszteletére szentelték fel. A jezsuiták Szakolcán középiskolát alapítottak. A szerzetesek és a diákok nagy száma miatt kollégiummá bővítették. 1724-ben a templomban tűz pusztított. Ötven év múlva a jezsuiták elhagyták a várost, a templomot egy rövid időre a pálosok vették át. A templomban eredetileg nyolc oltár volt. A mai napig azonban csak a főoltár maradt fenn, az oltárképen Xavéri Szent Ferenccel, valamint Szent Péter és Pál szobraival. A templom védőszentjének képe 3,5 x 6,5 m méretével Szlovákia legnagyobb templomi képei közé tartozik. A 18. század közepéről származik, festője ismeretlen. A templom sokáig hanyatlott, és belső terének több részét más templomokba szállították át. Csak a már említett főoltár és a Szűz Mária oldalkápolna freskói maradtak meg. A templom 2011-ben teljes rekonstrukción esett át, amely Szakolca történelme során a legnagyobb rekonstrukció volt. Felújították a templom külsejét és belsejét is. A felújított templomot 2011. november 27-én nyitották meg, ünnepélyes keretek között. Ezzel a nappal megkezdődött a templom, mint Szakolca kulturális-társadalmi központja történetének új korszaka. A templomnak különleges az akusztikája, egyben Közép-Európában a legjobb. A Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma a templomnak a 2011-es év Kulturális műemléke címet adományozta. A templom a város tulajdona, istentiszteleteket nem tartanak benne. Forrás: http://www.regionzahorie.sk/jezuitsky-kostol-skalica-akustika Elérhetőségek:Postacím: Škarniclovská 100/1, 909 01 SkalicaTelefonszám: +421 34 664 53 41e-mail:tik@mesto.skalica.skweb: http://www.tikskalica.sk

Kategória : Szakolca (Skalica)

Szent György-kápolna (rotunda)

Kategória : Szakolca (Skalica)

A város történelmének jelképe a legrégebbi épülete - a román-kori Szent György rotunda. Fontos történelmi helyen áll, az eredeti, korai középkori vár közelében, amelynek helyén 1823-ban kálváriát építettek. A rotunda fejlődésében tükröződnek azok a fontos történelmi mérföldkövek, amelyek a várost is formálták. Az eredeti román kori épület lapos tetejű volt, a mainál sokkal alacsonyabb. A város királyi várossá nyilvánításának ideje a rotunda kiterjedt átépítésének időszaka is, amely őrtoronyként a várost körülvevő fal része volt. Az épületre egy új emeletet építettek, miközben az alsó szint továbbra is szakrális célokat szolgált. A jólét és a város legnagyobb fellendülésének nyomai a barokk idején a rotundán is láthatók. A kupolát laternára cserélték, a bejáratot kiszélesítették, az ablakokat kicserélték és kriptát alakítottak ki. Értékesek a rotundában található, a 15. század végéről származó falfestmények. Két jelenetet ábrázolnak Szent György legendájából, akinek a tiszteletére a rotundát felszentelték, kiegészítve Szakolca város, és a Szapolyaiak címerével. A belső térben kiállítás látható, amely ezen értékes és egyedi műemlék történetét mutatja be. Forrás: http://www.tikskalica.sk/evt_file.php?file=1283 Elérhetőségek:Postacím: Potočná 209, 909 01, SkalicaTelefonszám: +421 34 664 53 41e-mail:tik@mesto.skalica.skweb: http://www.tikskalica.sk

Kategória : Vittenc (Chtelnica)

Szent Rókus-kápolna - Chtelnica (Vittenc)

Kategória : Vittenc (Chtelnica)

Egy kis-kárpátoki, erdők övezte völgyben, a községtől északnyugatra fekszik a Szent Rókus kápolna. Vittenc lakói évszázadokon keresztül elzarándokoltak ide minden évben. Ez a hagyomány a 17. század végéről származik. Az 1680-1688 közötti években, a szörnyű pestisjárvány végén a vittenciek hálából kései reneszánsz kori kápolnát építettek ide. Erre az eseményre emlékeztet a kápolna védőszentjeit, Szent- Rókust, Rozáliát, Sebestyént és Izidort ábrázoló oltárkép. Ez a becses barokk olajfestmény vászonra készült, a 17. század végén. Az oldalakon a faragott fa fülkékben Szent Rókus és Immaculata szobrok állnak. Valószínűleg a 18. század végéről származnak. Az épület 1963-tól szerepel a nyugat-szlovákiai műemlékek jegyzékében. Az egész épület jelentős mértékben megrongálódott, beleértve az oltárképet és a szobrokat is. Az épületet többször is javították, pl. 1788-ban, 1983-ban és 1986-ban. A kápolna mellett található egy 1806-ban, kőből készült szoborcsoport, amelyen Keresztelő Szent János megkereszteli Jézust. A kápolnához évente látogatják a zarándokok. Forrás: https://www.chtelnica.sk/obec-2/pamiatky/kaplnka-sv-rocha/ Elérhetőségek: Telefonszám: +421337794125, e-mail: chtelnica@chtelnica.sk Honlap címe: https://www.chtelnica.sk/obec-2/pamiatky/kaplnka-sv-rocha/   Postacím: Rímskokatolícka cirkev (Római Katolikus Egyház Plébánia Hivatal),farnosť Chtelnica, 922 05 Chtelnica 170 Telefonszám.: 033/7794 128 e-mail: farnost.chtelnica@abu.sk

Szentháromság-kápolna - Dolné Orešany (Alsódiós)

A Szentháromság kápolna egyhajós, 1715-ben épült barokk építmény. A község építtette, hálából, amiért a pestis elkerülte a falut, annak ellenére, hogy a környék falvait nagymértékben sújtotta. A kápolnában Sz.Rókus és Sz. Rozália, a pestisből gyógyulók védőszentjeinek a szobrai láthatók. A kápolna zarándokhely. IX. Pius pápa1851-ben hétéves búcsúban részesítette azokat a hívőket, akik a Szentháromság ünnepe alkalmából bűnbánatot tartottak és gyónás és szentáldozás által megerősödve ájtatosan imádkoztak a keresztény uralkodók közös egyetértéséért, a tévhitek megszüntetéséért és az Anyaszentegyház felmagasztalásáért. A kápolnát 1946-ban felújították és egy évvel később kerítést építettek köréje. A templom belsejének a felújítása 1986-ban történt. A kápolna körül, félkör alakban elhelyezve „Jézus 14 szenvedését“ rejtő építmény látható. Az építményekben fa domborművek jelölik a keresztút egyes állomásait, amelyek 2008-ban kerültek felújításra. A kápolna mellett álló kereszt a kápolna környékén lévő temetőnek állít emléket, amelybe az egykori pestisjárvány áldozatait temették. A zarándoklatok Szentháromság ünnepén és Szent Rókus tiszteletére celebrált szentmisék alkalmával váltak hagyománnyá. Forrás: http://www.putnickemiesta.sk/putnicke-miesta-na-slovensku/trnavska-arcidieceza/dolne-oresany/ Elérhetőségek: Postacím: Farský úrad, Dolné Orešany 1, 919 02 Dolné Orešany A plébánia adminisztrátora: Dušan Jurák Telefonszám: +421 33 5582 177 e-mail: farnost.dolneoresany@abu.sk

Szűz Mária mennybemenetele templom - Dolné Orešany (Alsódiós)

A Szűz Mária mennybemenetele templom a község központjában található. A templom gótikus stílusban épült a 14. században és a falu legrégebbi építménye. A templom egyhajós szerkezetű és presbitérium is tartozik hozzá. A templomhajó új mennyezete (hálós és bordás mennyezet) a kései gótika korából, 1525-ből származik. A templomban 1640-ben készült fa orgona látható.A templom belső terében látható, kései gótika korából származó falfestmény fragmens az egymás mellett sorban ülő 12 apostolt ábrázolja, Jézus alakja azonban a festmény sérülése miatt sajnos nem látható rajta. A fából készült Kis Barokk kálvária a 18. század első felében épült. A templom nyugati részén álló torony 1518-1521 között épült. A torony homlokzatát barokk stílusú és falazott gúla alakú toronytető fedi le. A torony nem végződik egyszerű keresztben, amint a katolikus templomoknál szokás, hanem a tornyon egy királyi jelkép van: párna, bojttal a négy sarkán és rajta a Szent Istváni magyar király korona, tetején ferde kereszttel.A templom főbejárata egy gótikus kő portál. A bejárat felett, a boltív közepén lévő zárókövön faragott címer látható. Belevésték az 1525-ös évet, egy szőlőfürtöt és egy metszőkést. A templom külső, déli oldalán az oldalsó bejárat mellett, a presbitérium felől a Lourdesi Szűz Mária kápolna van hozzáépítve. A bejárat mellett, a másik oldalon egy fakereszt áll. A templom alatt kripta található. A templom körül fennmaradt az eredeti reneszánsz védőfal. A templomot többször javították. 1965-Ben a templom külső falainak javításakor az északi oldalon Szent Kristóf alakját ábrázoló nagy falfestményre bukkantak. Forrás:http://www.putnickemiesta.sk/putnicke-miesta-na-slovensku/trnavska-arcidieceza/dolne-oresany/Elérhetőségek:Postacím: Farský úrad (Plébánia Hivatal), Dolné Orešany 1, 919 02 Dolné OrešanyA plébánia adminisztrátora: Dušan JurákTelefonszám: +421 33 5582 177e-mail: farnost.dolneoresany@abu.sk

Kategória : Esztergom

Uzicseli Hadzsi Ibrahim Dzsámi

Kategória : Esztergom

Cím: Esztergom, Berényi Zsigmond u.18.Honlap: www.esztergomidzsami.huA 400 éves egykori török imaház ma múzeumként működik. Az épület Esztergom városának egyik legmozgalmasabb időszakából származik, ez az egykori Török Birodalom központjától észak-nyugati irányban található legtávolabbi megmaradt és felújított dzsámi.Az esztergomi török uralom 130 éves ideje alatt (1543-1595 és 1605-1683), az 1600-as évek első felében épült az épület, amelyhez ma Magyarországon nincs hasonló. Az alapos kutatásnak és a szakszerű helyreállításnak köszönhetően ma az épületet szinte teljesen régi fényében láthatjuk.A múzeum nemcsak az érdekes épületet igyekszik bemutatni a látogatóknak, hanem Esztergom török-kori történetét is kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Az egykori imatér pedig ma időszakos kiállításoknak ad otthont, a legkülönbözőbb témákban. Ezen felül rendszeresen tudományos illetve művészeti előadásokat rendezünk a Víziváros északi részén álló, csodálatos akusztikával rendelkező épületben.Egyedülállóvá teszi az épületet, hogy valószínűleg már a török-korban egyfajta látványosság volt, köszönhetően a helyszínhez fűződő jeles eseménynek. 1543-ban ugyanis a városfal vízivárosi szakaszán lévő Kicsi kapun jutott be az első három török szpáhi Szulejmán szultán seregéből az esztergomi várba, aminek köszönhetően először került török kézre Esztergom (1543-1595). Erre Szulejmán szultán halála után is emlékeztek, minden valószínűség szerint ezért állítottak neki emléktáblát a Kicsi kapu fölé az 1600-as évek első felében, és ezért tisztelegtek a hódítás emléke előtt a kapu fölé épült dzsámival.

Kategória : Esztergom

Keresztény Múzeum

Kategória : Esztergom

Cím: Esztergom, Mindszenty tér 2.Honlap: www.keresztenymuzeum.huAz esztergomi Keresztény Múzeum Magyarország leggazdagabb egyházi gyűjteménye, amely több évszázad európai és magyarországi emlékeit őrzi. Képtárának magyar, olasz, németalföldi, német és osztrák anyaga révén az ország harmadik legjelentősebb festészeti gyűjteményeként ismert, amely szorosan követi a budapesti Szépművészeti Múzeumot és a Magyar Nemzeti Galériát. A Keresztény Múzeum gyűjteménye sokoldalúságával is kitűnik. A későközépkori művészet itt őrzött alkotásai mellett – köztük Kolozsvári Tamás Kálvária-oltára, a garamszentbenedeki Úrkoporsó és MS Mester Passióképei – jelentős az újkori festészeti gyűjtemény, valamint a rendkívül gazdag iparművészeti és a több mint 5000 lapot számláló grafikai gyűjtemény is.A Keresztény Múzeum állandó kiállítása a Prímási Palota második emeletén tekinthető meg.Az állandó kiállításon bemutatott gyűjtemények:-  magyar, német és osztrák későgótikus festészet és szobrászat (15-16. sz.)-  olasz festészet (13-18. sz.)-  magyar, osztrák és német barokk festészet (17-18. sz.)-  németalföldi festészet (15-16. sz.)-  falikárpitok (15-20. sz.)-  ikongyűjtemény és orthodox fémművesség (16-20. sz.)-  az iparművészeti gyűjtemény legszebb darabjai: ötvösművek, elefántcsont-faragványok, órák, szelencék, kerámiák üvegfestmények, keleti csomózott szőnyegek (12-20. sz.)Földszinti kiállítótermeiben a Keresztény Múzeum az 1980-as évek óta rendszeresen rendez időszaki kiállításokat is.