Pozsonynádas (Trstín)

Szűz Mária templom - Trstín-Hájiček (Pozsonynádas)

A történelmi jelentőségű Hájiček zarándokhely Pozsonynádas fölött helyezkedik el. A zarándokhelyen továbbá a Szűz Mária templom, egy fa harangtorony, kút és keresztút is található. A hagyomány szerint a hely már a 13. században is ismert volt. Az egyházmegyei névtár feljegyzése szerint ez az építménynek a Hétfájdalmú Szűzanyáról történő legrégebbi patrociniuma (elnevezése). A Batthyányi József érseksége idején készült Egyházlátogatási jegyzőkönyvben 1782-ben feljegyezték, hogy ez a templom 1245-ben épült, amit a templomon látható felirat is megerősít: MCCXLV. További bizonyítékai ennek az egyhajós, apszissal készült, téglából épült templom kései román kori alapja, valamint a templom déli oldalán lévő román stílusú, félkör ívű portál. A Hájičeken lévő templomon a 17. század végén (a kóruson látható felirat szerint 1696-ban) építészeti módosításokat végeztek. A 18. század végén a templom oltárán elhelyezett üvegszekrényben selyemruhába öltöztetett Fájdalmas Szűzanya szobor került elhelyezése, amely kegyelemteljes Pieta néven is ismert. Hájiček virágkorát főleg1764 után élte, amikor a Hétfájdalmú Szűzanya szobrot az újonnan épült sasvári templomba helyezték át. Ezt követően az egész Osztrák-Magyar Monarchia területéről zarándokok ezrei látogatott el Sásvárra a Szűzanya születésének az ünnepén és Pozsonynádas a zarándokút egyik jelentős megállóhelyévé vált. A nádasi lelkész, Foris Antal emlékkönyvébe érdekes történeteket jegyzett fel a hellyel kapcsolatos csodálatos gyógyulásokról. 1793-ban az emberek között elterjedt annak a híre, hogy a Fájdalmas Szűzanya szobra előtt csodás gyógyulások történtek. 1794. április 23-án a helyi lelkész utasítására a Fájdalmas Szűzanya szobrot Nagyszombatba szállították át. Az eredeti kegyelemteljes Pieta szobrot 1923-ban megszentelték és visszahelyezték eredeti helyére, a Hájiček templomba. 1923 októberében ünnepélyesen megnyitották a kőből készült keresztutat. A búcsújáróhely mellett, a közeli réten egy kút található. Forrás: Érseki Hivatal, Trnava-i (Nagyszombati) Egyházmegye Irodalom:ČIČO, M. (ed.): Kálváriák és keresztutak Szlovákiában. Bratislava : Pamiatkový ústav (Műemlékvédelmi Hivatal), 2002.(FORRÁS: PIATROVÁ, A. et al. Szlovákiai zarándokhelyek. Útikönyv. Trnava (Nagyszombat) Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, Inštitút kresťanskej kultúry, 2010. (Nagyszombati Egyetem Filozófiai Tanszéke 2010). Elérhetőségek:Postacím: Rímskokatolícky farský úrad (Római Katolikus Plébánia Hivatal), Trstín 183, 919 05 TrstínTelefonszám: 033/5589 281e-mail: farnost.trstin@abu.skweb: www.trstin.sk/fara