Malacka (Malacky)

Kategória : Malacka (Malacky)

Ferences kolostor és templom, Kripták (a templom alatt)

Kategória : Malacka (Malacky)

1621-ben, amikor a Balassa család kihalt, Malacka a Pálffyak birtokába került. Pálffy Pál (IV.) erőteljes rekatolizációba kezdett ezen a vidéken, egyebek mellett elrendelte a ferences rendi kolostor és templom, valamint a föld alatti kripták építését. A kolostort 1653-ban adták át a ferenceseknek. Ekkor a templomból még hiányzott az oltár, az orgona, a szószék, így a felszentelésére csak 1660 decemberében került sor Pálffy Tamás csanádi püspök által. A templomot és a kolostort a folyosók mellett a karzat köti össze. A templomhajó a barokk stílusjegyeit viseli. Oldalról kápolnák övezik, elöl a szentély zárja le, ahol a főoltár kapott helyet. A szentély bal oldalán helyezték el Pálffy Miklós (V.) epitáfiumát, amelyet unokái, Lipót, Miklós és Rudolf állíttattak az emlékére. A mű alkotójaként Johann Nikolaus Moll nevét tüntették fel. A templomba lépve minden látogatót megállásra késztet a 18. század első feléből származó, fából faragott, színezett és gazdagon aranyozott, lenyűgöző főoltár. Ahogy a templomot, úgy az oltárt is a szeplőtlen fogantatás tiszteletének szentelték. Erről tanúskodik a hátsó, dekoratív rész központi motívuma is – Szűz Mária (a szeplőtlen fogantatás) életnagyságot meghaladó szobra. 

Kategória : Malacka (Malacky)

Szeplőtlen fogantatás templom (Szent lépcső)

Kategória : Malacka (Malacky)

A Szent lépcső a Szeplőtlen fogantatás ferences rendi templomban található. A Szent lépcső-kápolna építését Pálffy Pál rendelte el a kolostor megépítésével együtt. A világon három helyen látható a Szent lépcső: az eredeti, Pilátus helytartó palotájának lépcsője, amelyen Jézus lépdelt, Rómába került. Másolata Jeruzsálemben és Malackán tekinthető meg. Ez utóbbi huszonhét lépcsőfokból áll, amelyekben Szent Detérius, Szent Bálint és Szent Beatrix relikviáit helyezték el. 

Kategória : Malacka (Malacky)

Legszentebb Szentháromság templom

Kategória : Malacka (Malacky)

Az Alvégen álló plébániatemplom Malacka egyik legrégebbi fennmaradt épülete. A protestáns Balassa család építtette. Az egyhajós, sokszögzáródású szentélyes templom 1574 körül készült el. 1621 után a katolikusok kezébe került. A késő reneszánsz stílusú tornyot 1672-ben építették hozzá. A belső térben megtalálható szakrális emlékek legértékesebb eleme a 17. század második feléből fennmaradt szószék. Az oltár központi, fő képén a Legszentebb Szentháromság ábrázolása látható, a festmény a 19. század közepén készült. A templomnak két mellékoltára van, az egyik a Lourdes-i Szűz Mária-oltár, a másik a Jézus szíve-oltár. A templom alatt kripta található.