Szered (Sereď)

Kategória : Szered (Sereď)

Szűz Mária mennybemenetele kápolna - Sereď - Stredný Čepeň (Szered- Közép-Csöpöny)

Kategória : Szered (Sereď)

A zarándoklatok kezdete a térségben a 19. század 30-as éveibe nyúlik vissza, amikor Szeredet és környékét kolerajárvány sújtotta. A betegség következtében nagyon sok ember halt meg A járvány elvonulása után a lakosok hálából templomot építettek, Csöpöny központjában, amelyet eredetileg Szűz Máriának, a keresztények patrónusának szenteltek fel, majd később, a mai, Szűz Mária mennybemenetele nevet kapta. Ez a kápolna egy régebbi, a történelmi forrásokban 1634-ben említett helyén épült. A kápolna építése 1832-ben kezdődött és 1835-ben fejeződött be. Az épület hagyományos egyhajós építmény, amelyet keleti oldalán sokszög alakú apszis és hasáb alakú torony zár le, amely gúla alakú tetőben végződik. A templom főbejárata felett feliratok láthatók, amelyek az 1831-es eseményeket írják le. Az oltárkép Szűz Mária mennybemenetelét ábrázolja. A kápolnát 2001-ben restaurálták és kibővítették. A kápolna előtt két kereszt áll és az épületet három oldalról a 20. század elején készült, 14 állomást tartalmazó keresztút veszi körül. A jelenlegi, kései barokk stílusú, Keresztelő Szent János templom azzal a hellyel szemben áll, ahol a múltban a plébániatemplom állt. Ez 1777-ben leégett, ezért az uradalom akkori birtokosa, Esterházy Ferenc gróf 1781-ben újat építtetett A sokszögvonalas falú, egyhajós templomot, és a homlokzatába beépített tornyot utoljára 1991-1995 között újították fel. A zarándoklatok vasárnapján a hívők útja már hagyományosan a plébánia templomtól a Szűz Mária mennybemenetele kápolnához vezet. Az út befejeztével az emberek az alsócsöpönyi kápolnához vonulnak át, ahol hagyományosan, Szűz Mária litániákat imádkoznak. A zarándoklat ezzel az imával végződik. Szűz Mária mennybemenetelének ünnepe Közép-Csöpönyben hagyományos búcsúi ünnepséggel fejeződik be. Forrás: Érseki Hivatal, Trnava-i (Nagyszombati) Egyházmegye Irodalom:Szlovákiai városok és falvak enciklopédiái Losonc: PS – LINE Kiadó, 2005, 117 oldalSzlovákiai műemlékek jegyzéke III. kötet. Bratislava : Obzor Kiadó, 1969, s. 95.www.sered.sk; www.fara.sk; www.strednycepen.host.sk Elérhetőségek:Postacím: Rímskokatolícky farský úrad (R. Katolikus Plébánia Hivatal), Kostolná 10,926 01 SereďTelefon, fax: 031/7892 867,e-mail: farnost.sered@abu.sk