Holics (Holíč)

Kategória : Holics (Holíč)

Jézus Szent Szíve gótikus templom - Holíč (Holics)

Kategória : Holics (Holíč)

A templom 1397-ben épült, gótikus stílusban, Ctibor főnemes idején, akit Zsigmond király váruradalommal ajándékozott meg. A templomot többször átalakították és váltakozva Szent Márton és Jézus Szent Szívének a nevét viselte. Az épület egyhajós, amelyet dongaboltozat fed és lunetták díszítenek. A 17. században barokk stílusban átépítették és toronnyal is bővült. A barokk főoltár Jézus Szent Szíve nevét viseli, az oldalsó oltárokat pedig Szűz Mária és Szent Márton tiszteletére emelték. A kóruson hat mutációs orgona található. A templom régi harangjait az első világháborúban hadi célokra rekvirálták és beolvasztották. A ma is működésben lévő harangokat 1924. május 25-én helyezték el. A szentélynél elhelyezett padok és a csiszolt üvegből készült csillárok a holicsi vár kápolnájából kerültek ide. Az eredeti építmény egy román stílusban épült kis templom volt, amelyről valószínűleg a várost is elnevezték. Holicsot a korabeli krónikák Alba Ecclessia vagy Weisskirchen, azaz Fehér Templom néven említik. A régészeti kutatások feltártak egy még régebbi, kőből épült létesítményt, amely alapjában véve a város legrégebbi műemléke. A gótikus templom közvetlen közelében áll a lorettói kápolna, amely a zűrzavaros 16. században pravoszláv templomként szolgált, amelyben az egyik legismertebb nemest, Peter Bakičot is eltemették. Az épület mai barokk külsejét a 18. században kapta, 1727-1779 között. A belső terei jelenleg üresek és az épület a nyilvánosság előtt zárva van.Forrás: Holics városaElérhetőségek: Postacím: Rímskokatolícka cirkev (Római Katolikus Egyház Plébánia Hivatal) Holíč, Nám. sv. Martina 2, 908 51 Holíč Telefonszám: 034-6682214 e-mail: faraholic@faraholic.sk8Kopčany (Kopcsány) - Antiochiai Sz. Margit templomGótikus stílusban átépített, eredetileg román stílusban épült templom. Egyike a Hegyhát (Záhorie) legrégibb építészeti emlékeinek. Az eredetét a mai napig nem kutatták fel részletesen. A kápolna legrégibb írásos említése 1554-ből származik. Az épület létezését igazolja az 1627-ben készült Komenszky-térkép is, amelyen Kopcsány közepes nagyságú községként van feltüntetve, a közepén, „Hrúdov” falurészben jelölt templommal. A templom nem egészen 1 km-re van a Valy erődítménytől - a múltban nagymorva fejedelmi székhely volt -, amely a morva oldalon Mikulčice község határában található. Az építmény a kisméretű, egyhajós templomok közé sorolható, a templomhajó derékszögű lezárásával. Ilyen típusú építmények Közép- és Nyugat-Európában a 8-11. században épültek. A templom környékén 1994-2000 között végzett régészeti kutatások igazolják, hogy a hely már a kései kőkorszaktól sűrűn lakott terület volt. Ennek csúcspontja a 9-10. században volt, amikor a Valy székhelytől kelet felé haladó, feltételezett történelmi út mentén, a Morva folyó bal partján, a mai Kopcsány határában településcsoportok jöttek létre. A települések kapcsolatban voltak a Valy erődítménnyel. Az Antiochiai Szent Margit templom közelében lévő két, eddig ismert településen a mikulčicei vár megszűnése után is folytatódott az élet, egészen a 13. századig. Abban az időben valószínűleg ez volt az utolsó lakott terület az egykori mikulčicei vár környékén. Az eddigi régészeti kutatások arra utalnak, hogy az Antiochiai Sz. Margit templom környékén lévő települések utolsó lakosai valószínűleg Kopcsányba távoztak a 16-17. században. A templom ezek után tovább szolgált a környék lakossága számára, egészen a 18. századig, amikor közvetlenül a községben új templomot építettek. Forrás: http://kopcany.sk/Web/sk/Pamiatky Elérhetőségek:Postacím: Kopčany 1147, 908 48 KopčanyTelefonszám: +421 908 550 291e-mail: lucia.pecinova@centrum.sk

Kategória : Holics (Holíč)

Szent Márton plébéniatemplom (premontrei) - Holíč (Holics)

Kategória : Holics (Holíč)

Antiochiai Sz. Margit templom (székhelye: Szent Márton Tér) - a barokk-klasszicista épület J.N. Jadot építész tervei alapján készült 1752-1755 között Eredetileg a hozzátartozó épületekkel együtt épült fel, a kapucínusok kolostori templomaként. A II. József által hozott reformok idején a kolostort átépítették. A templom egyhajós belső terét egyenes falú presbitérium zárja le, amelyet porosz stílusú boltozattal fedtek be. A templom belső berendezései barokk-klasszicista stílusban készültek és többnyire eredetiek, a 18. század második feléből valók. 1755-től plébániatemplom és 1786-tól Batthyányi József esztergomi érsek határozatával engedélyezte, hogy a plébániát Szent Márton tiszteletére szenteljék fel. A templom és a kolostor napjainkban a premontrei szerzetesrend birtokában van. A kolostor a templom keleti oldalához épült, négyszögletes alaprajzú, amelynek közepén udvar található. A kétszintes épület helyiségeit porosz típusú boltozat és tükörboltozat fedi. A bejárat felett kórus található, orgonával, amely az árkádokban elhelyezett három pillérre épült. Az oldalsó, Szűz Mária kápolnában pietát ábrázoló oltár található. A holicsi barokk dombormű a maga nemében legértékesebb művészeti alkotások közé tartozik Közép-Európában. A szoborcsoport több, mint 300 éves. A nyugati oldali falon található a szószék, amelyre a hajóból a fal belsejében elhelyezett lépcsőkön lehet feljutni. A templom középső vonalában lett elhelyezve a Szent Márton Tiszteletére emelt oltár, míg a két oldalsó oltár Nepomuki Szent János és Páduai Szent Antal nevét viseli. A Szent Márton templomba liturgiai célból egy régebbi plébániatemplomból lett áthelyezve a kő keresztelőkút. Forrás: Holics városa