Alsódiós (Dolné Orešany)

Szentháromság-kápolna - Dolné Orešany (Alsódiós)

A Szentháromság kápolna egyhajós, 1715-ben épült barokk építmény. A község építtette, hálából, amiért a pestis elkerülte a falut, annak ellenére, hogy a környék falvait nagymértékben sújtotta. A kápolnában Sz.Rókus és Sz. Rozália, a pestisből gyógyulók védőszentjeinek a szobrai láthatók. A kápolna zarándokhely. IX. Pius pápa1851-ben hétéves búcsúban részesítette azokat a hívőket, akik a Szentháromság ünnepe alkalmából bűnbánatot tartottak és gyónás és szentáldozás által megerősödve ájtatosan imádkoztak a keresztény uralkodók közös egyetértéséért, a tévhitek megszüntetéséért és az Anyaszentegyház felmagasztalásáért. A kápolnát 1946-ban felújították és egy évvel később kerítést építettek köréje. A templom belsejének a felújítása 1986-ban történt. A kápolna körül, félkör alakban elhelyezve „Jézus 14 szenvedését“ rejtő építmény látható. Az építményekben fa domborművek jelölik a keresztút egyes állomásait, amelyek 2008-ban kerültek felújításra. A kápolna mellett álló kereszt a kápolna környékén lévő temetőnek állít emléket, amelybe az egykori pestisjárvány áldozatait temették. A zarándoklatok Szentháromság ünnepén és Szent Rókus tiszteletére celebrált szentmisék alkalmával váltak hagyománnyá. Forrás: http://www.putnickemiesta.sk/putnicke-miesta-na-slovensku/trnavska-arcidieceza/dolne-oresany/ Elérhetőségek: Postacím: Farský úrad, Dolné Orešany 1, 919 02 Dolné Orešany A plébánia adminisztrátora: Dušan Jurák Telefonszám: +421 33 5582 177 e-mail: farnost.dolneoresany@abu.sk

Szűz Mária mennybemenetele templom - Dolné Orešany (Alsódiós)

A Szűz Mária mennybemenetele templom a község központjában található. A templom gótikus stílusban épült a 14. században és a falu legrégebbi építménye. A templom egyhajós szerkezetű és presbitérium is tartozik hozzá. A templomhajó új mennyezete (hálós és bordás mennyezet) a kései gótika korából, 1525-ből származik. A templomban 1640-ben készült fa orgona látható.A templom belső terében látható, kései gótika korából származó falfestmény fragmens az egymás mellett sorban ülő 12 apostolt ábrázolja, Jézus alakja azonban a festmény sérülése miatt sajnos nem látható rajta. A fából készült Kis Barokk kálvária a 18. század első felében épült. A templom nyugati részén álló torony 1518-1521 között épült. A torony homlokzatát barokk stílusú és falazott gúla alakú toronytető fedi le. A torony nem végződik egyszerű keresztben, amint a katolikus templomoknál szokás, hanem a tornyon egy királyi jelkép van: párna, bojttal a négy sarkán és rajta a Szent Istváni magyar király korona, tetején ferde kereszttel.A templom főbejárata egy gótikus kő portál. A bejárat felett, a boltív közepén lévő zárókövön faragott címer látható. Belevésték az 1525-ös évet, egy szőlőfürtöt és egy metszőkést. A templom külső, déli oldalán az oldalsó bejárat mellett, a presbitérium felől a Lourdesi Szűz Mária kápolna van hozzáépítve. A bejárat mellett, a másik oldalon egy fakereszt áll. A templom alatt kripta található. A templom körül fennmaradt az eredeti reneszánsz védőfal. A templomot többször javították. 1965-Ben a templom külső falainak javításakor az északi oldalon Szent Kristóf alakját ábrázoló nagy falfestményre bukkantak. Forrás:http://www.putnickemiesta.sk/putnicke-miesta-na-slovensku/trnavska-arcidieceza/dolne-oresany/Elérhetőségek:Postacím: Farský úrad (Plébánia Hivatal), Dolné Orešany 1, 919 02 Dolné OrešanyA plébánia adminisztrátora: Dušan JurákTelefonszám: +421 33 5582 177e-mail: farnost.dolneoresany@abu.sk