Mihályi

Kategória : Mihályi

Köztéri műemlékszobrok

Kategória : Mihályi

A településen több védett műemlék-szobor áll. Közülük a legrégibb a Rába-téren található, 1691-ben emelt barokk Szentháromság-oszlop. Ezt Niczky György állíttatta, aki a törökvész, majd a Rákóczi-szabadságharc idején feldúlt Mihályi újjáépítésében nagy szerepet vállalt. A Kis-Rába hídja melletti Nepomuki Szent János barokk szobrát szintén ő állíttatta 1738-ban. A templom-kertben két Mária-szobor található: az 1700-ban faragott „Mennyország királynéja” és az 1780-ban készült rendkívüli szépségű rokokó „Immaculata”.A temetőben az 1763-ban felállított kőkereszt alsó részén Mária Magdolna és szent Péter dombormű látható. Ugyanitt több, az 1800-as évek elején emelt, szobrokkal és domborművekkel gazdagon ékesített műemlék-sírkő áll.

Kategória : Mihályi

Evangélikus templom

Kategória : Mihályi

A templom 1936-ban, eredetileg evangélikus népiskolának épült. Két évvel később, 1938-ban  háromemeletes, órapárkányos harangtornyot építettek hozzá.. Az iskolaként működő épületet imaházként is használták. 1989-90-ben felújították, és ekkor alakították át templommá. A 2010-12-es szigeteléssel és külső felújítással egyidejűleg falára visszakerült a „Nép-nevelésnek” feliratú tábla. Az egyszerű templomban a Jézus-oltárkép mellett látható egy Luther Mártont ábrázoló festmény is.

Kategória : Mihályi

Szentháromság-templom

Kategória : Mihályi

Az okiratok a 14. században Szent György-templomként írják le, de 1700-ban már csak a falairól tesznek említést. 1712-ben épült újjá barokk stílusban. 1757-ben két mellékhajóval bővítették. Tornyának érdekessége a sisak sarkain álló négy angyal-szobor. A rokokó keretes főoltár 1750 körül készült, építményének kettős talapzata van. A korinthoszi oszlopok között négy szentet ábrázoló barokk szobor áll. A háromrészes párkány felett Szent György alakja látható. Oromzatán az angyalkák tartják a Niczky-család címerét. A főoltár alsó képén a Szentháromság és a mennybe felvett Boldogasszony megkoronázása, a felsőn a sátánt legyőző Szent Mihály látható.A mellékoltár 1760-ból való, kilenc barokk szobor díszíti. A márvány Keresztelőkút és a felette látható rokokó fafaragás 1750 körüliek. Szintén ebből az időből való a rokokó húsvéti gyertyatartó. A barokkos lendületű freskók és a rézdomborítású stációsorozat képei a 20. század elején készültek. A templomban sziklakápolna, valamint régi címeres síremlékek is találhatók.