Fertőszentmiklós

Kategória : Fertőszentmiklós

Szent Miklós püspök templom

Kategória : Fertőszentmiklós

Az Ikva-parti halászfalu első templomát Szent Miklós püspök tiszteletére emelték. A középkori istenháza felhasználásával épült 1725-ben a mai templom kisebbik, barokk része. Homlokzatát Szűz Mária kőszobra díszíti. A toronysisak keresztjének gömbjében az 1691-es szalánkeméni csata egyik ágyúgolyója van. A főoltár csavart oszlopai fölött angyalok emelik Szűz Mária alakját az ég és a Szentháromság felé. Az oszlopok között Szent Miklós térdelő alakja mellett három gyermek szorong egy dézsában, utalva a szent egyik legendájára. Az oszlopok mellett szentek (Keresztelő János, József, Sebestyén, Flórián, Péter és Pál) szobra áll. A szentély-ablak a sárkányölő Szent Györgyöt ábrázolja. Ehhez a kistemplomhoz 1935-ben új nagytemplomot építettek (úgy, hogy a régi templom az új előcsarnokául szolgál). Az új épület gerincét „huszártorony” díszíti. Főoltára fertőrákosi homokkőből készült és ide került a régi templom két, 18. századi mellékoltára. A Szeplőtelen Fogantatás-oltár fő alakja Szűz Mária. Fölötte a Szentlélek galamb képében látható, mellette a szülők, Joachim és Anna állnak. Alul ószövetségi szentek rács mögé zárva várják szabadulásukat. A Szent Kereszt oltár Magdolnája hajával törli a megfeszített Jézus lábait. Alul tűzlángok között a tisztítóhelyen szenvedők várják a megváltást. A szentély és a mennyezet falképeit Samodai József készítette 1964-65-ben. A szószék hangvetőjén Esterházy-címer és Szent Mihály-szobor, mellvédjén Krisztus és az evangélisták szobrai láthatók.

Kategória : Fertőszentmiklós

Hétfájdalmú Szűzanya-kápolna (Szerdahely)

Kategória : Fertőszentmiklós

Az 1400-as évek végén Bezerédj Vörös Gergely a Nádasdy családtól vásárolt birtoka közepén felállította a Szűzanya szobrát egy erdőségben, a kápolna jelenlegi helyén. Alig félszázad múltán egy borzalmas vihar alkalmával villám sújtott a szoborba, s a tartóoszlop darabokra tört. A törmelék a szobrot maga alá temette, de a szobor teljesen sértetlen maradt. Ez a csodálatosnak látszó esemény irányította a szoborra a hívek figyelmét: megindult a környező községek népének zarándoklata a szoborhoz. A 19. század végén a környező fákon elhelyezett mankók arról tanúskodtak, hogy a szobornál csodálatos gyógyulások történtek. 1903-ig a szobor a szabad ég alatt állott. Ebben az évben szép kápolnát építettek a hívek adományából. 1974-ben a szobrot levették erről a tartóoszlopról, és a kápolnában helyezték el. A kápolna mögötti erdőt pedig a zarándokok befogadására alkalmas amfiteátrumszerű ligetté alakították. Ezt a teret körbeöleli az 1980-ban elkészült keresztút.