Vitnyéd

Kategória : Vitnyéd

Szent Antal-kápolna

Kategória : Vitnyéd

A legenda szerint az 1600-as évek elején egy öreg tikászt (tyúkkereskedőt) a hirtelen jött nagy árvíz magával sodorta. A ladikkal segítségére siető falusiak kimentették a kereskedőt, aki a partraszállás helyén hálából, Szent Antal tiszteletére szobrot állíttatott. A szobor latin nyelvű felirata magyarul: fogadalomból 1680-ban Páduai Antalnak emeltette Boros Ferenc. A 1928-ban Bors Kata hagyatékából kápolnát éptettek ide. A forgalmas főút és kerékpárút mellett, parkosított területen álló kápolna közelében található jó vízű ártézi kút az erre közlekedő szomjas biciklisek és autósok kedvelt megállóhelye.

Kategória : Vitnyéd

Keresztelő Szent János fejvétele templom

Kategória : Vitnyéd

Az egyhajós, középtornyos, barokk és klasszicista elemeket tartalmazó templomot az Esterházyak építtették. A bejárat mellett látható a két világháborúban elesett vitnyédi katonák emléktáblái. A II. világháborús károk javítását követően a templombelső képeit Borsa Antal győri művész állította helyre. A mellékoltárt Németh István vitnyédi asztalosmester 1996-ban készítette. Ennek alsó része karácsonykor a Betlehemként, húsvét előtt pedig Jézus sírjaként szolgál. A Keresztelő Szent Jánost ábrázoló eredeti főoltár-képet a hívek régi fotók alapján helyreállíttatták, és 2007-ben visszahelyezték a szentélybe. A toronyban négy harang van: a Szent Antal (400 kg), a Keresztelő Szent János (210 kg), a Rózsafüzér Királynéja (137 kg) és a lélekharang (50 kg). A templom előtt két szobor látható: az 1902-ben készült Mária-oszlop és az 1881-ben állított kőkereszt, talapzatán Máriával. Vitnyéd határában, a höveji út mellett található Csermajor, a „tejesek Sárospatakja”. A patinás iskola területén 1936-ban épített Szent Imre-kápolnát Breyer István győri püspök szentelte fel, majd az 1944-ben kibővített kápolnát utóda, Apor Vilmos püspök áldotta meg.