Tét

Kategória : Tét

Evangélikus templom

Kategória : Tét

A téti evangélikus gyülekezet története az 1500-as évek közepéig nyúlik vissza. A falu közepén egy vesszőből font, sárral bevont falú templom állt, amely 1774-ben leégett (a helyén 1800-ban csonka kőtornyot emeltek, majd 1835-ben a mai magasságú harangtoronnyá építették át). A jelenlegi barokk templom új helyen épült fel, Mária Terézia engedélye alapján. Az alapozás megerősítésére vörösfenyő cölöpöket vertek a földbe. Az alapkövet 1778-ban helyezték el, az építkezés 1780-ban fejeződött be. A győri evangélikusok a templomuk felépítéséig (1785-ig) ide jártak istentiszteletre. A templombelső rendhagyó elrendezésű, mivel az oltár és a szószék a hosszanti falon helyezkedik el. A vörös márvány keresztelőkút 1868-ban, az orgona pedig 1910-ben készült. A templom eredeti padsorának elején látható címer a gyülekezetért tevékenykedő Zmeskál család iránti tiszteletet jelzi.

Kategória : Tét

Páduai Szent Antal-templom (Tétszentkút)

Kategória : Tét

1715-ben egy harcokban megsérült császári tiszt, Ailert Keresztély Istenhez fordulva a gyógyulásáért, Páduai Szent Antal közbenjárását kérte. Álmában a Szűzanya hangját hallotta, amint azt mondta neki, hogy keressen fel egy forrást Tét határában és fürödjön meg benne. A tiszt megmosdott a forrás vizében, és újra egészséges lett. Hálából kápolnát építtetett a forrás fölé, amelyben a Segítő Szűzanya képének másolatát helyezte el. A csodás gyógyulás híressé tette a forrást, és zarándokok ezrei érkeztek imádkozni, gyógyulást remélve. 1744-ben Páduai Szent Antal tiszteletére barokk templom épült a kápolna helyére. Szentélye félköríves záródású. A csodatevő forrás közvetlenül az oltár mögött található. A főoltáron két kép látható: felül Páduai Szent Antal, alatta pedig a Segítő Szűzanya. A templom hajójában Szűz Mária születésének ábrázolása látható. 2003-ban a templomkertbe padok, és egy szembemiséző oltár került, így a búcsúk napján itt tartják a szentmiséket. A templomkert szabadtéri oltára mellett található Mária szobrot a téti búcsúsok állíttatták 1896-ban. Évente két búcsút tartanak Tétszentkúton: a június 13-hoz közeli vasárnapon Páduai Szent Antal, a szeptember 12-höz közeli hétvégén a Szűzanya tiszteletére.

Kategória : Tét

Szentháromság-templom

Kategória : Tét

A tatárjárás után IV. Béla király Poky Tamás ajtónállómesternek adományozta a települést, aki 1251-ben Szent István vértanú tiszteletére premontrei prépostságot alapított Tét határában. A Pokvár nevű hajdani monostor romjain 1905-ben felépült egy gótikus és reneszánsz elemeket használó neotudor stílusú kastély. Tét az esperesi kerület központja. A város temploma többszöri átépítés után, 1818-ban nyerte el jelenlegi formáját. Falán tábla hirdeti, hogy 1806 és 1829 között itt volt plébános Pázmándi Horvát Endre költő és nyelvújító. A késő barokk épület szentélyében két Szentháromság-kép is van. A kisebbik, az egykori oltárkép az 1950-es években került az oldalfalra. A helyébe akkor állították fel a nagyobbik képet, egy új oltárépítménnyel együtt. Ez utóbbiakat az Egerből elüldözött Rozmán János jezsuita atya hozatta Tétre, testvére, Rozmán Ferenc plébános templomába. A hajóban látható újabb képek – Szent István, keresztút-stációk – egy győri címfestő alkotásai, a Szent Anna-szobor pedig egy dőri fazekasasszony műhelyében készült. A keresztelő kút helyi díszkovács munkája.