Szil

Kategória : Szil

Szakrális köztéri szobrok és a "Szakralitás" kiállítás

Kategória : Szil

A község számos köztéri alkotása közül kiemelendők a Szentháromság, Szent Vendel, Szent Mihály, Szent István, Szent Erzsébet és Szent Flórián szobrai. A faluba vezető utak mellett és a két templom közelében kőkeresztek láthatók. A szili templom magas oromzatán, a torony két oldalán Nepomuki Szent János és Szent Borbála szobrai állnak. A templom főkapuja felett a húsvéti feltámadás utáni jelenetet, a kapu mellett pedig a templomépítő Csigi Vince plébánost ábrázoló dombormű látható. A templomkertben Szűz Mária és a karján ülő kis Jézus szobra áll. Az egykori iskola emeletén helyreállították a 20. század első felében ott szolgáló és leánygyermekeket tanító szerzetesnővérek kápolnáját. A szomszédos termekben megtekinthető a „Szakralitás” című kiállítás.

Kategória : Szil

Kisboldogasszony-templom (Kistata)

Kategória : Szil

Az 1696-97-es egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint „ebben a falucskában, amely a szili plébánia tartozéka, kisded haranglábon egy kis harang függ”. Kistata község egészen kicsi, 75 m2-es temploma 1836-ban épült. Az oltárkép főszereplői a fiatal Szent Anna és ölében az újszülött Mária. Mellettük a szülésnél segédkező asszonyok „A szent Szűznek neve Mária” feliratú szalaggal. A háttérben álló férfiak kíváncsian néznek be az ablakon. Egyikük nyilván az apa, Szent Joakim. Fentről a megnyílt ég lakói figyelik az eseményt. Az egyszerű szószék oldallapjainak színes táblaképei közül az egyiken Szent Péter a kulcsokkal, a másikon Szent Pál a karddal látható. A harmadik szószék-kép a három isteni erény (hit, remény, szeretet) rózsakeretbe foglalt szimbólumait – a keresztet, a horgonyt és a lángoló szívet – ábrázolja. A Závory Zoltán festette mennyezetképeken a Szentlélek és az eukarisztia jelképei láthatók.

Kategória : Szil

Utolsó vacsora templom

Kategória : Szil

A „Szilban tartani szokott vásároknak vagyis piaczoknak jövedelmeit” Szent István király 1037-ben a bakonybéli apátságnak ajándékozta. Első, Szent Vencel tiszteletére szentelt templomába járó hívek a csornai premontrei prépostnak fizették a tizedet. Szil az 1400-as évek végétől mezőváros, amely a Kanizsay, a Nádasdy, majd az Esterházy család egyik legnépesebb települése. A régi Mindenszentek-templom lebontása és az új templom felépítése Csigi Vince plébános irányításával 1890-ben, 7 hónap alatt lezajlott. A monumentális méretű, Ullein József tervei alapján emelt neoromán templomot Zalka János püspök szentelte fel 1890. október 12-én. A főoltár Jézus-szobrát Hild Károly soproni kőfaragó készítette. Az oldalfalak és a diadalív evangéliumi jeleneteit Samodai József festette 1964-ben. A szószékkel szembeni pilléren, oszlopos-baldachinos szekrényben áll a „Bereki Mária” szobra, amelyet a szájhagyomány szerint 1777-ben találtak a szomszédos Kistata községben, a Linkó-patak menti nádas berekben. A bejáratnál látható, 1955-ben készült Goretti Szent Mária-képet Feszty Masa festette.