Szenc (Senec)

Kategória : Szenc (Senec)

Szent Miklós püspök templom

Kategória : Szenc (Senec)

A Szent Miklós-templom, a város legrégebbi, művészettörténeti értékkel bíró épülete a szenci főtér délnyugati oldalán, enyhe magaslaton áll. Ma is a városkép meghatározó eleme. Alapjai a gótika idejéből származnak, mai formáját több átépítés eredményeként, a 18. század közepére nyerte el, és jellemzően barokk stílusjegyeket mutat. Sempoz (Szenc) egyházközsége először egy 1308-as írásos emlékben bukkan fel. A történészek arra is találtak bizonyítékot, hogy a dombon már a Nagymorva Birodalom idején is állt egy kisebb fatemplom, amelynek védelmi szerepe is volt. Az 1326. évi zonctornyi határösszeírás megemlékezik róla, hogy a szenci temlomot Szent Miklósnak szentelték. Az eredetileg kora gótikus épület 1326-ban több átalakításon is átesett. A források egy 1561-es átépítést is említenek, reneszánsz stílusú átépítése 1633-ra, barokk stílusú átépítése 1740-re datálódik. A templom a 19. és a 20. században tovább formálódott. Négy oltára van, a főoltárt Szent Miklósnak szentelték fel, a bal oldali mellékoltárt a Rózsafüzér királynőjének, a jobb oldali mellékoltárt Szent Lászlónak, a negyedik oltárt pedig Szent Teréznek szentelték. Mindegyik rokokó stílusban készült. A templomdomb tetején, a templom körül kis tér terül el, amelyet fal vesz körül, ez a keresztút stációit idézi fel. A szentély lábazatában, a falazott kerítés mellett áll az 1934-es Kálvária-szoborcsoport, ez alatt pedig impozáns Lourdes-i barlangot alakítottak ki.