Dénesd (Dunajská Lužná)

az evangélikus templom műemléki épülete (Misérdi utcai (Košariská ulica) információs tábla)

A templom 1814-ben épült, és azok közé a templomok közé tartozik, amelyeket az ágostai hitvallású evangélikus egyház a Türelmi rendelet kiadása (1781) után emelt. Az antik művészeteszményhez, vagyis a szigorú rendhez visszatérő klasszicizmus jegyeit viseli. Hosszanti alaprajz és az adott korban atipikusan elhelyezett oltár jellemzi – ez a főbejárattal szemben, a hosszanti fal középső szakaszán kapott helyet. A szemközti oldalon, amely a plébánia udvara felé van tájolva, félköríves sekrestyét találunk a lelkipásztor számára szolgáló bejárattal. A főbejárat fölött, amely abban az időben nem nyílhatott az utcafront felől, kis hagymakupolás torony látható, a tetején kettős kereszttel. 

Szent Kereszt felmagasztalása római katolikus templom

A 13. században a pannonhalmi bencések apátja Szent Bertalan tiszteletére emeltetett templomot Dénesden. A 17. században, a felekezeti küzdelmek idején plébániatemplomként is szolgált (1684). Mivel mérete miatt nem tudta befogadni a zarándokokat, Somogyi Dániel pannonhalmi apát a román stílusú templom helyén egy nagyobb templom építését rendelte el, 1786 és 1797 között ez meg is történt. A templomot a Szent Kereszt felmagasztalása tiszteletére szentelték fel 1797-ben. Ma is ez a település egyik meghatározó épülete, amelyet 1963-ban műemlékké nyilvánítottak. Átfogó renoválása 1982 és 1984 között valósult meg. Ennek keretében kicserélték a teljes tetőszerkezetet, a födémet, a padlózatot, a vakolat egy részét, és kifestették az egész templomot. Tetőfedő anyagként rézlemezeket használtak. 1989-1990 között új plébánia épült, amely 1996 óta a Dénesdi Domonkos Konvent székhelye. A Szent Kereszt felmagasztalása templom legutóbbi átfogó felújítása 2004 óta folyamatosan tart (nedves falak szanálása, ablakcsere, új villanyvezetékek, padok cseréje, külső és belső festés, új bejárati ajtó, a templom környezetének rendbe tétele, a templom és a plébánia közötti tér rendezése).