Pozsony–Dévényújfalu (Devínska N.Ves)

Szentlélek-plébániatemplom

A források szerint 1580 körül épült Szentlélek-plébániatemplom a reneszánsz stílusjegyeit viselő, egyhajós szakrális építmények sorába tartozik, sokszögzáródású presbitériummal és masszív, támfalas, négyszögű toronnyal. Belső terében figyelmet érdemel a lunettás dongaboltozat. A nyugati oldalon látható a 19. század végéről származó épített karzat, melyet poroszsüveg-boltozat zár le. A templom kőből épült, cseréptető fedi.