Dorog

Az Esztergomhoz közel fekvő egykori bányászváros több mint 200 éves múltjáról napjainkban számtalan emlékmű, a Bányász Emlékház és a Bányászattörténeti Miniverzum tudósít. Az utolsó bányát már a 2000-es évek elején bezárták, azóta a település és a térség folyamatosan változik. A városban aktív sportélet zajlik, lehetőség van búvárkodásra a Palatinus-tónál, kajakozásra, lovaglásra, teniszezésre, úszásra, kerékpározásra, sőt még síelésre is. Az Országos Kék Túra és a Mária Út érintik a várost, kellemes és tartalmas kikapcsolódást kínálva a túrázóknak és zarándokoknak egyaránt.
www.dorog.hu

Városi és Térségi Programiroda
2510 Dorog, Bácsi út 42.
www.talalkozzunknalunk.hu
http://dorogestersege.com/

Kategória : Dorog

Szent Borbála bányatemplom

Kategória : Dorog

Az 1923-ban Szent borbála tiszteletére létrehozott bányalelkészség templomát már a következő évben elkezdték építeni a város főépítészének, Gáthy Zoltánnak a tervei alapján. Neoromán-neoreneszánsz stílusban épült, 1931-ben Serédi Jusztinián bíboros, esztergomi érdek szentelte fel. Ez alkalomból mutatták be Bánáti Buchner Antal „Dorogi mise” című művét. Oltárképét Mátrai Lajos készítette. A második világháborúban súlyos károkat szenvedett. Új freskóit Kákonyi Asztrik festette, napóráját Klotz József készítette. A 2000-ben kezdődő felújítások keretében eredeti állapotában állították helyre tornyát és óráját is. Dorog várossá avatásának 20. évfordulóján került a templom mellé Csíkszentmihályi Róbert szobrászművész alkotása, amelynek angyala emlékeztet a hajdan a téren állt impozáns látványra, a szénoltárra. Műkőből készült a Szent Borbála templomon található négy evangélista szobor, amelyek Németh Ferenc alkotásaiként 1938-ban készültek el. A dorogi Szent Borbála bányásztemplom egy 1931-ben felszentelt katolikus templom. Jelenleg a dorogi bányászhagyományok őrzésének kiemelkedő helyszíne. Műemlék. Építését 1924-ben kezdték, Gáthy Zoltán tervei szerint. 1931. augusztus 23-án Serédi Jusztinián hercegprímás szentelte fel az akkorra elkészült templomot. A második világháború alatt súlyos sérüléseket szenvedett. Ezután tornyát átalakították, oltárképe helyére pedig Kákonyi Asztrik freskója került. Több nagyobb felújításon átesett építése óta. 1981-ben és 2000-ben, legutóbb pedig 2008-ban renoválták. Akkor Szent Borbála napján, egy december 4-ei szentmisén Erdő Péter bíboros áldotta meg a felújított templomot. A templom az évekkel korábban bezárt Dózsa György Általános Iskola épülete mellett áll. Közelében van a város legnagyobb köztere, a Jubileum tér, míg a helyi játszótértől egy út választja el. Falától mindössze néhány méterre áll a 2004-ben készített szénbányász emlékmű.

Kategória : Dorog

Kálvária

Kategória : Dorog

A bányászat 200 éves évfordulójára 1981-ben állítatta a DSZV az úgynevezett Aknatornyot a Kálvária domb tetején. A bányászjelkép stilizált kivilágítható vasszerkezetből készült. A Kálvária dombon 1928-ban állította fel a községi elöljáróság a kálvária stáció képeit, amelyeket 1996-ban a dorogi önkormányzat újított fel a dorogi községekkel karöltve. A stációk eredetileg a müncheni terrakotta műhely, felújításakor Árvai Ferenc szobrász és Végh Éva festő alkotásai, melyek vegyes technikával készültek (mészkő, tűzzománc).

Kategória : Dorog

Mária-barlang

Kategória : Dorog

Az 1926-ban Jávorka Mihály bányagondnok és a bányatársaság tervező-osztálya felügyeletével elkészült Mária-barlang több funkciót lát el: támfal, lépcső és kegyhely egyben. A Mária téri építmény az 1305-ös helyrajzi számú telken található. Gáthy Zoltánt névtelenül is irányítója volt a Mária-barlangnak is helyet adó, de vízelvezetési célokból tervezett és megépített támfalnak. Építtetője Dorog község volt, kivitelező Szente József. A falban elhelyezkedő névadó kegyhelyet Morva Izidor főjegyző állítatta. 1926-ban szentelték fel, végleges alakját 1928-ban nyerte el. 2006-ban a támfalat és a lépcsőt az eredeti állapotnak megfelelően állították helyre. A fal elé parkolót és ahhoz kapcsolódó úthálózatot építettek. Beton és kő szerkezetű építmény, mely főként támfal, másodlagosan gyalogos közlekedési lépcső szerepet tölt be. Az építmény külső megjelenését a ciklop mészkő burkolat és a műkő balusztrádos lépcső korlát határozza meg. A hagyományos településkép megőrzése céljából, továbbá építészeti, településtörténeti, helytörténeti, szempontból jelentős alkotás. Az építmény felújítása során a modernizáción túl a legfőbb szempont, hogy minden eredeti formájában és anyaghasználatában, szépségében újuljon meg. A dorogi Mária-barlang a Villa utcáról (ma Ady Endre utca) érkező vízlefolyásokat felfogni hivatott, 1925-ben épült támfal, 1926 óta kegyhely. Morva Izidor főjegyző a családját elkerülő szerencsétlenség (merénylet) emlékére barlangot építtetett a falban, melyet1926-ban szenteltek fel. Végleges formáját az új kúttal és vízvezetékrendszerrel 1928-ban nyerte el. Építésének 80. évfordulóján,2006-ban került sor a teljes felújítására. Morva Izidor márványtábláján az alábbi szöveg olvasható: „ A Szűz Anya megoltalmazott 1926. augusztus 7-én 3 órakor

Kategória : Dorog

Szent József plébániatemplom

Kategória : Dorog

A török kor után betelepített németek már 1701-ben templomot készültek emelni Szent József tiszteletére. Az első fatornyos templom 1735-ben készült el. A mai barokk stílusú templom 1767-1775 között épült fel. Révay Antal püspök szentelte fel. 1967-68-ban seccoit Bardon Alfréd modern freskóra festette át. A templom különleges művészeti értékét képezi Haranghy Jenőnek az üvegablakai. A jeles művész Gáthy Zoltánnak, a város főépítészének ajánlására, Schmidt Sándor bányaigazgatónak a megbízásából hat üvegablakot tervez meg, amelyet ma is megcsodálhatunk. Jeles plébánosa volt Dorognak Grundl Ignác, aki egyházi feladatai mellett beírta nevét a botanika egyetemes történetébe is. Nevét születésének 200. évfordulóján felavatott emléktábla hirdeti a plébánia falán. A plébánia történetének része, hogy 1975-77 között káplán volt Dorogon dr. Erdő Péter, aki később bíboros, a Magyar Katolikus Egyház érseke lett. 2003-ban Dorog díszpolgárává választották. A Szent József templom előtti kereszt ismeretlen alkotó műve, mely 1824-ből származik. Vegyes technikával kőből és fémből készült az egyház megbízásából. A templom melletti kereszt vegyes technikával készült (márvány, fém), amely szintén ismeretlen alkotó műve. Állíttatta özv. Holdampf Albertné Halász Alojzia, a kisdedóvó alapítványtevője. Az 1701-es visitatio canonica számolt be arról, hogy a 120 hívőből álló plébánia közadakozásból templomot emel Dorogon Szent József tiszteletére. 1735-ben elkészült az első templom, egy fatornyos épület, melyet hamar kinőtt a község. A mai templom építését 1767-ben kezdték meg. 1775-re lett kész, és Révay Antal püspök szentelte fel. A huszadik század második felében többször is felújították. 1967-ben és '68-ban eredeti seccoit modern freskókra cserélték, majd 1976-ban és 1990-ben külsőleg renoválták. A hajó külső falán 1889-ből származó kőkereszt látható.