Bokod

Bokod az Által-ér völgyében elhelyezkedő sok nemzetiségű település. Fényes Elek 1851-ben azt írta:" Jóságáról a bokodi kolompér egész megyében leghíresebb", így ennek tiszteletére rendezik meg minden évben a Bokodi krumpli fesztivált. A település másik érdekessége a három történelmi egyház templomának szemet gyönyörködtető elhelyezkedése egy utcában, egész közel egymáshoz. A környék turistaútvonalai igazi kihívást jelentenek a természetjáróknak a falu határában lévő csodálatos 130 hektáros Bokodi-hűtőtó körül pedig jelentős horgászparadicsom bontakozott ki az elmúlt években.
www.bokod.hu

Kategória : Bokod

Bokodi Evangélikus Templom

Kategória : Bokod

Bokodi Evangéliku Templom: GyülekezetünkEgyházközségünk történetében megbízható nyomok 1624-ig vezethetők vissza. A reformáció hatására a lakosság többségét kitevő evangélikusok alkottak már ekkor gyülekezetet Bokodon.Az ezt követő félévszázadot meghaladó viszonylagos nyugalom után a falu elpusztult, több évre pusztává lett a török háborúk következtében. A veszély elmúltával visszaszállingózó régi lakossággal újratelepülők is jöttek Hont és Nyitra megyéből tótok és kisebb részben németek is, akik idővel elmagyarosodtak. Az 1689. június 3-án datálódott "faluszálló levél" amit Szécsény György esztergomi érsek adott ki, védelmet adott a lakosságnak létfeltételeinek megteremtéséhez, vallásgyakorlásához is. A lakosság pótlására további telepítések történtek; 1718-ban németek Moson megyéből és Bajorország-Vorallbergből, 1751-ben Pozsony megyéből tótok települtek a faluba. Vallásukat tekintve vélhetően többségében evangélikusok voltak, bár az 1718-tól Eszterházy birtokba került faluban nehezebbé vált a protestánsok vallásgyakorlása. Eszterházy József 1746-ban átmenetileg az evangélikus templomot is elfoglalta.Gyülekezeti hitélet nem szakadt meg. A lelkész és a tanító folyamatosan jelenlévő szolgálattevő az egyházközségben. Balogh Ádám püspöktől 1758-ban három nyelven értő lelkészt kértek a bokodiak. A német nyelvű istentisztelet 1804-ben, a tót nyelvű pedig 1859-ben szünt meg. A századforduló utáni időkben Nőegylet, Férfikar és Ifjúsági Egyesület is működött a gyülekezetben. A második világháború után előbb lassan később gyorsabban csökkent a gyülekezeti tagok száma. A jelenlegi létszám 300 fő körül van. TemplomunkA feljegyzések szerint az 1600-as években a jelenlegivel azonos helyen állt egy "sövényből karókra épített templom", amely előtt harangláb állt. Az új templom tervrajzát Fellner Jakab készítette 1776-ban. A templomot 1781-ben, a tornyot 1791-ben építették. A toronyórát 1807-ben készítették. A tetőn lévő zsindelyt 1812-ben cserépre cserélték. A tornyot 1822-ben rézborítással fedték újra. A háborús károk miatt használaton kívüli órát 1993-ban elektromos vezérlésű óraszerkezetre cseréltük. A templom legutóbbi jelentős felújítása a templomtető rekonstrukciója (1998.), a belső villamoshálózat cseréje (2000.) volt. Evangélikus népiskolaAz iskola az egyházi működéssel együtt már 1624-től létezett. Újabb iskola 1807-ben épült két tanteremmel, vályogfallal. Ismételt építésre 1910-ben került sor. Az államosítás után az evangélikus iskola lett a falu oktatási intézménye, ezt bővítették, illetve építették újjá. ParókiánkLelkészlakot 1790-ben, 1875-ben, majd 1976-ban épített a gyülekezet. Teljes körű külső-belső felújításon 2004-ben esett át az épület. Mai formájában a hőszigetelt, korszerűen közművesített létesítmény lelkészlakást, gyülekezeti termet, lelkészi hivatalt foglal magába. TEL: 0634490470

Kategória : Bokod

Római katolikus templom és plébánia

Kategória : Bokod

A Gyõri egyházmegyétõl 1993-ban csatolták egyházmegyénkhez.Dad filiája 1870-ig, ekkor önállósult. Temploma 1779-ben épült.Anyakönyvek: 1870-tõl Historia Domus: – Plébánosok és adminisztrátorok: Frank József 1870-, Lõrincz Antal 1871–, Ruschek Antal 1874–, Tóth Balázs 1874–, Hérics Márton 1884–, Fürszt Mihály 1887–, Resszer Mihály 1898–, Horváth Imre 1905–, Pajter István 1909–, Molnár József 1927–, Radics Ernõ 1928–, Keszler Antal 1931–, Póda János 1939–, Horváth József 1940–, Szalai Ferenc 1955–, Orowitsch Ferenc 1956–, Jakab Béla 1968–, Kovács Elemér 1969–, Hegedûs András 1970–, Füredi József 1979–, Kristofory Valter 1993–, Pusztavám látja el 1996–.A gyõri egyházmegyétõl 1993-ban került egyházmegyénkhez. Azóta adminisztrátor: Kristofory Valter 1993–, Pusztavám látja el 1996–, Mór látja el 2007– Címe: 2855 Bokod Fő u. 2 Miserend: Szerda: 17,30 ; vasárnap 8,00 Tel:0634490165