Somorja (Šamorín)

Kategória : Somorja (Šamorín)

Zsinagóga - Šamorín (Somorja)

Kategória : Somorja (Šamorín)

A somorjai zsinagógát 1912-ben szentelték fel. Az új imaház építése során a zsidó hitközség nem csupán a romantikus építészet jegyeit és formáit használta fel, hanem a Közel-Kelet motívumait is. A zsinagóga ablakait színes üveggel díszítették. Belső terét az akkori korra jellemző, többféle stílusjegyet felhasználva tervezték meg. A karzattal, ahol a nők foglaltak helyet, a belső teret két részre osztották. A zsinagóga a holokauszt ideje óta gyakorlatilag kihasználatlan volt, mivel két-három család kivételével Somorjáról a hitközség valamennyi tagját elhurcolták. Somorjáról 2-3 család kivételével az összes zsidó családot elhurcolták. 1996 után azonban jobb idők kezdődtek és egy új fejezet nyílt a zsinagóga életében. Az At Home Gallery-nak köszönhetően belső tere ma képzőművészeti alkotások bemutatására, valamint koncertteremként is szolgál. Forrás: https://krajzazitkov.sk/objavuj/place/samorinska-synagoga/ Elérhetőségek:Jelenlegi felhasználási cél: kultúra, művelődés, turizmusPostacím: At Home Gallery, Mliečňanská 6, 93 101 ŠamorínTelefonszám: 0903-255 681, (031) 562 7999e-mail: athome@stonline.skweb: www.athomegallery.org

Kategória : Somorja (Šamorín)

Szűz Mária mennybemenetele plébániatemplom - Šamorín (Somorja)

Kategória : Somorja (Šamorín)

Az eredeti templom épülete egyhajós, szegmensíves zárású szentéllyel. Tornya beépült a főhomlokzatba. Belső falait és boltozatát freskók és díszes művészi festmények ékesítik. Ezek főként F. Sogrist festőművész 1778-ban készített művei, amelyek Paolai Szent Ferenc életének egy-egy mozzanatát örökítik meg. A templom szentélyében látható mennyezeti freskó XVI. Lajos francia király és Paolai Szent Ferenc találkozását ábrázolja. A beteg királyhoz eljutott Szent Ferenc aszkéta életének és gyógyító képességének híre és a pápa közvetítésével Tours városába hívatta a szerzetest. Ferenc nehezen szánta el magát az útra, de végül kertelés nélkül közölte a királlyal, hogy meggyógyítani nem tudja, és Isten sem fog rajta segíteni, de előkészítheti őt a keresztény halálra. Ma a templom a Szűz Mária mennybemenetele nevet viseli. A templomot és a hozzátartozó kolostort folyosó és sekrestye köti össze. A templom orgonáját a kor egyik legjelesebb orgonaépítője, Ludvig Mooser építette. Eredeti kompozíciója nem ismert, de a fennmaradt sípanyagból arra lehet következtetni, hogy az orgona eredetileg 20 regiszteres lehetett. A későbbi javítások rontottak az orgona minőségén. Az ezredfordulóra állapota olyan kritikussá vált, hogy felmerült rekonstrukciójának és restaurációjának gondolata. Az orgona eredeti állapotba történő helyreállítása 2005-ben fejeződött be. Forrás: http://www.dokostola.sk/kostol/410271-farsky-kostol-nanebovzatia-panny-marie Elérhetőségek:Postacím: Kláštorná 2, 931 01 ŠamorínPlébános: PaedDr. Mgr. Pavol Myjavec, PhD.Telefonszám: 031/562 23 61e-mail: samorin@ba.ecclesia.sk