Újkér

Kategória : Újkér

Alexandriai Szent Katalin templom

Kategória : Újkér

A 18. századi barokk templomot 1873-ban kereszthajó hozzáépítésével és új szentéllyel meghosszabbítva bővítették. Neogótikus főoltárának képe, Kovács Mihály 1883-ban készült alkotása Szent Katalin misztikus eljegyzését ábrázolja. Szobrai közül kiemelendő két rokokó munka (Jó Pásztor és Szent Vendel). A szószék domborművein a négy evangélista és a Magvető Jézus alakja, a mennyezeten pedig Árpád-házi szentek (István, László, Erzsébet, Margit) mellképei láthatók.Érdemes megtekinteni az 1950-ig önálló Felszopor községrész innen másfél km-re található, középkori eredetű templomát is, és benne a Jézus mennybemenetele oltárképet.