Táp

Kategória : Táp

Kálvária

Kategória : Táp

A tápi Szentháromság római katolikus templom feletti Kálvária domb tetején már az 1800-as évek elején álltak a keresztek, melyek elkorhadtak az idők folyamán. Az új kereszteket egy helyi ácsmester és fiai készítették. A kereszteken elhelyezett korpuszokat a tápi ezermester, Hatos Tibor festette meg. A templom és a dombtető között egy „szerpentines” gyalogos sétány épült, és mellette felállították Jézus keresztútjának 14 állomását (stációját) megörökítő domborműveket. A stációk képeit Schreiner Károly fafaragó készítette. A helyiek összefogásának köszönhetően a katolikusok és a reformátusok felállították a kereszteket, növényeket telepítettek. A tápi Kálváriadomb ünnepélyes megáldása 2015. március 28-án volt. A keresztekhez felérve gyönyörű panoráma tárul a látogatók és zarándokok elé.

Kategória : Táp

Református templom

Kategória : Táp

A tápi református gyülekezet 1629-től működtetett iskolát. Akkor az egész egyházmegyében Pápán kívül csak itt volt iskola. A Bécs alól visszavonuló török sereg 1683-ban elpusztította a falut és a templomot, de azt 1691-re ismét felépítették. 1700-ben elfoglalták a jezsuiták a templomot, és elűzték Újvári János prédikátort. 1784-ig szünetelt a vallás szabad gyakorlása Tápon. A hívek ekkor Rédére jártak református istentiszteletre. A tápi reformátusok 1784. szeptemberben kezdték el a mai templom építését. Sok száz kocsi földdel kellett a mocsaras területet feltölteni. 1785. december 4-én avatták fel a templomot. A torony 1827-ben épült. A templomban a reformáció kezdetének 400. és 500. évfordulóin (1917-ben és 2017-ben) egy-egy emléktáblát állított a gyülekezet.

Kategória : Táp

Szentháromság-templom

Kategória : Táp

A műemléki védelem alatt álló templom alapjaiban nagyon régi, már a 14. században is fennállt. A barokk épület mai formájában 1764-től látható. A barokk főoltár Szentháromságot (Atya, Fiú, Szentlélek) ábrázoló képe mellett Szent István és Szent Imre szobrai állnak. Nagyon értékes a szószék és a mellékoltár is. A templom freskóit 1933-ban Borsa Antal, majd 1993-ban Závory Zoltán újította meg. A kórus felett a betlehemi jelenet, mennyezetképén Jézus a Jordánban történt megkeresztelése, a szentélyboltozaton a mennybemenetel látható. A templomkertben álló Mária-szobortól indul a keresztút, fel a Kálvária dombra.