Pér

Kategória : Pér

Kálvária (kápolna, keresztek, stációk)

Kategória : Pér

A 19. század elejéig csak egy fakereszt állt a falu melletti dombon. 1844. október 17-én fektették le a kálvária alapját. Ekkor három fakeresztet állítottak a dombtetőre, melynek északi oldalán hét téglaépítményű, festett szentképpel ellátott keresztúti állomást helyeztek el. A fakereszteket később kőkeresztekre cserélték. A mögöttük álló Fájdalmas Szűzanya-kápolnát 1867. szeptember 8-án szentelték fel. 12 méter magas tornyából a Győrben öntött harangot az első világháború idején elvitték. Az épületet 1887-ben gyámfalakkal erősítették meg, és azóta többször tatarozták. 1903-ban Walker Ágnes győri művész a stációkhoz olajfestményű bádogképeket készített. A Péri Római Katolikus Egyházközség 2010-ben felújította a kápolnát, a kereszteket és a stációkat.

Kategória : Pér

Református-templom

Kategória : Pér

A templom 1828-ban, a torony 1881-ben épült. A bejárat felett emléktábla felirata: „E szent ház megújítatott 1888-dik évben". Az ülőhelyek száma a földszinten és a karzaton egyaránt 100-100. Az úrasztala márványlapját kovácsoltvas lábak tartják. A keresztelőmedence vörös márványból készült. A templomot 1982-ben villámcsapás érte, és leégett a torony. A padokat kicserélték, megújult a szószék és a karzati feljáró lépcsője. Az egyházi szent edényeket ekkor hozták vissza Tatáról. Az alig több mint 300 lelket számláló gyülekezet a kisharangot 2000-ben a szomszédos Töltéstava szórványgyülekezetének ajándékozta. A toronyban maradt 247 és 99 kg súlyú két harangot Seltenhofer Frigyes öntötte Sopronban. A nagyobbik felirata: „Tebenned bízunk eleitől fogva. A péri leányegyházközösség öntette az Úrnak 1935. esztendejében." A kisebbik felirata: "Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térdre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt. A péri gyülekezet öntette 1926-ban."

Kategória : Pér

Nagyboldogasszony-templom

Kategória : Pér

A középkori templomot a faluval együtt a török elpusztította. 1735-ben Groll Adolf győri püspök építtetett új templomot, barokk stílusban. A főoltár mellett Szent Adalbert és Nepomuki Szent János szobra áll. Zichy Ferenc püspök 1762-ben tornyot építtetett, Zalka János püspök pedig 1875-ben megnagyobbíttatta a templomot. Az ő ajándéka a tabernákulum melletti két angyalszobor és a húsvéti bárány szobra, valamint a Sopronból ide hozott Jézus születése-mellékoltár. Az 1850-es évekből való főoltárkép a Boldogságos Szűz mennybevitelét ábrázolja. A templomot Breyer István püspök 1935-ben felújíttatta. Ekkor festette Pandur József a boltozat freskóit: Szűz Mária mennybevitele, Szent István király korona-felajánlása, magyar szentek hódolata a Nagyboldogasszony előtt. A színes ablakokat is ekkor készítette Palka József üvegfestő. Az 1875-ben Bécsben vásárolt orgonát szintén ekkor újították fel. A kórusmellvédet Groll, Zalka és Breyer püspök címerei ékesítik.