Kópháza

Kategória : Kópháza

Szent Márton-templom

Kategória : Kópháza

A község régi plébániatemploma a temetődombon állhatott. 1616-ban feljegyezték, hogy Sopron város kegyúri jogánál fogva mindkét felekezetnek engedélyezi a misézést a Szent Márton templomban. A 17. századi egyházlátogatási jegyzőkönyvek megemlítik, hogy nagyobb ünnepeken zarándokok jöttek a Mária szoborhoz, valamint, hogy a templomnak 3 oltára van. A plébániatörténet arról tudósít, hogy a temetődombi templomot 1795-ben lebontották és a falu közepén építették fel újra, ahol ma is áll. Az egyhajós, klasszicista jellegű, csupán 142 m2 alapterületű istenháza oltáré Szent Márton püspök szobra áll. Mögötte, a szentély falán Szent Márton életéből vett jeleneteket bemutató festmény látható. A hajó falképe a község szélén álló Sarlós Boldogasszony-templomot és annak kegyszobrát ábrázolja.

Kategória : Kópháza

Sarlós Boldogasszony-templom

Kategória : Kópháza

Nádasdy Ferenc országbíró kislánya sokat betegeskedett. Eleonóra azonban fogadalmat tett: ha felgyógyul, kolostorba vonul. Szülei a gyógyulás után mégis férjhez adták. Az esküvő napján vihar támadt, és egy villámcsapás megölte a mennyasszonyt. A megrendült apa lánya emlékére és sírja fölé (az erdei fakápolna helyébe) 1670-ben kőkápolnát emeltetett. Az épületet gróf Széchényi Antal megbízására és Behofsich Pál plébános irányításával a 18. század közepén a zarándokok fogadására alkalmas méretűvé bővítették. A kívül-belül barokk kegytemplom sisak nélküli toronnyal és a négy evangélista szobrával ékesített homlokzattal köszönti a látogatót. Főoltárán a Fekete Mária öltöztethető és megkoronázott szobra látható. Mellette a szülei (Anna és Joachim), valamint Péter és János apostolok szobra áll. A főoltár felső szoborcsoportja a templom titulusára utal: Mária látogatása Erzsébetnél. A barokk orgona Sopronbánfalváról került a kópházi templomba. A 18. századi „Háromkirályok” fogadalmi kép a búcsújáró hely hajdan virágzó kultuszát idézi. A festmény az utazók és zarándokok mennyei pártfogóit együtt ábrázolja a kegyszoborral és a gyógyulásért könyörgő családdal.