Kapuvár

Kategória : Kapuvár

Sarlós Boldogasszony templom (Házhely)

Kategória : Kapuvár

1987-ben, Magyarok Nagyasszonyának ünnepén határozta el az egyházközség a templom felépítését. Az alapkőletétel 1989 júniusában volt. A Jáky György, győri építész, festőművész által tervezett modern templom 1989-91 között épült. A templomot 1991 szeptemberében a győri megyéspüspök szentelte fel. A templom sarlóhoz hasonló elrendezésű, külön belső kápolnával, a nagyterem területe 250 m2. A padtömbök, a keresztút és a színes ablakok Perlaki István üvegfestő-iparművész munkái. 1998-ban a ferences Kiss-György Barnabás atya ajándékaként két új haranggal gazdagodott a templom.

Kategória : Kapuvár

Assisi Szent Ferenc templom

Kategória : Kapuvár

Az Esterházy-uradalom egyszerű napszámosa, Kovács Örzse testvérét, Istókot agyonrúgta egy ló. Amikor Örzse éjjel ágyában felülve imádkozott testvéréért, megjelent neki Szent Ferenc, s arra intette: építsen a baleset helyszínén templomot és rendházat a ferences atyáknak. Örzse néni évtizedeken keresztül gyűjtötte filléreit. és sokan melléálltak, így álma valósággá vált. A Szűz Máriáról nevezett mariánus ferences szerzetesek 1941-ben letelepedtek Kapuváron, és templomukat egy évvel később felszentelték. A márvány főoltárt Nagy János és felesége állíttatta a II. világháborúban hősi halált halt fiúk emlékére. Az oltár felett látható szobor Szent Ferencet és a keresztről hozzá lehajoló, őt átölelő Jézust ábrázolja. Az itáliai templomokra emlékeztető istenházát Závory Zoltán falképei és Schima Bandi ötvösmunkái (tabernákulum ajtó, Szent György- és Szent János-domborművek keretei) ékesítik. A kapuvári rendház két hősi halottja, Bali Flavian és Gerendás Edgár emlékére készült dombormű Izbégi Villám Rózsi alkotása.

Kategória : Kapuvár

Szent Sebestyén-templom (Garta)

Kategória : Kapuvár

A gartai városrész első temploma 1710 körül fából épült, Szent Fábián és Szent Sebestyén vértanúk tiszteletére. Az 1742-ben épített kis kőtemplom mellett harangláb állt, két haranggal. 1761-ben lebontották a haranglábat, és a templom elé tornyot emeltek. Főoltárának képe Szent Sebestyént és Katalint, a kisoltár képe pedig a Fájdalmas Szűzanyát ábrázolta. Garta közössége 1900-ban új templom megépítését határozta el. A terveket Bánszky Mihály készítette és ő vezette az építkezést is, amelyet Eszterházy Miklós herceg jelentős összeggel támogatott. A munkálatokat jobbára gartai mesterek végezték. A Széchenyi György győri megyéspüspök által 1907-ben felszentelt neogót istenháza 1600 fő befogadására alkalmas, alapterülete 372 m2, tornya 47 méter magas. Az oltárok és a szószék Lewis Róbert szombathelyi műhelyében készült. A szép stációképekkel, szobrokkal és festményekkel gazdagon díszített templom látnivalói közül kiemelendő a gartai születésű Lukácsi Lajos kőből készült Krisztus-szobra.

Kategória : Kapuvár

Szent Anna-templom

Kategória : Kapuvár

A korábbi várkápolna és fatemplom után 1718-ban építik fel a barokk kistemplomot, ahol 1749-ben megkeresztelték Hany Istókot, a Hanságban talált, a vadonban felnőtt gyermeket. 1808-ban készült el klasszicista stílusban a mai templom középső része. Az 1843-as tűzvész után ezt két mellékhajóval bővítették, a kazettás mennyezet helyébe hatalmas kupolákat építettek, a tornyot megmagasították. Az eklektikus épület így lett a Rábaköz egyik legszebb és legnagyobb temploma. A Szent Annát, Joacimot és Máriát ábrázoló, 1821-ben Bécsben készült főoltár-kép Carol Petrus Goebel munkája. A szentélyfal freskóján Szent István felajánlja a koronát Máriának (Thury Gyula alkotása). A templom többi freskója Samodai József és Závory Zoltán alkotása. Az orgonakarzat mennyezetén az angyali énekkart kapuvári népviseletben festették meg. Az templom ékessége a jobb hajó Lourdesi barlangja és bal hajó 1989-ben elkészült Szarkofág-oltára.