Jánossomorja

Kategória : Jánossomorja

Szent Mihály-kápolna és kálvária

Kategória : Jánossomorja

A mosonszentpéteri kálvária-kápolna 1944-ben elkészült, de csak 1964-ben szentelték fel. A kápolna homlokzatán Szent Mihály főangyalt ábrázoló kép látható. Körben, a keresztút-stációk domborműveit Borsa Antal győri szobrászművész készítette. A kálvária kialakításához a földterületet, és az anyagi fedezetet a szentpéteri Wachtler család biztosította, akik felnőtt gyermekeik elvesztése miatt érzett mély fájdalmukat próbálták ily módon enyhíteni.

Kategória : Jánossomorja

Szent István király templom (Pusztasomorja)

Kategória : Jánossomorja

A török időkben elpusztult Geszternye községet a csallóközi Somorjáról 1686-ban érkezett telepesek népesítették újra (innen ered a mai, Pusztasomorja elnevezés). A középkori templomot 1713 és 1735 között barokk stílusban építették át. Berendezési tárgyai közül barokk alkotások a szószék (mellvédjén a Magvető domborművével), az aranyozott-festett Mária-szobor és a Fájdalmas Anya szobra. A neoromán főoltáron Szent István király, Szent Imre herceg és Szent László király szobrai állnak. A bejárat feletti fülkében Szent Flórián szobra látható. A templom oldalfalán lévő emléktábla a második világháborúban elesett pusztasomorjai hősi halottaknak állít emléket. A templom előtt 19. századi kőkereszt áll.

Kategória : Jánossomorja

Szent Péter apostol templom (Mosonszentpéter)

Kategória : Jánossomorja

A templom Árpád-kori alapokon épült, ezt a torony alsó harmadának kváderkövei és a homlokzat előtti oszlopok bizonyítják. A 16. századi – az idők során többször elpusztult – templom jelenlegi neoromán stílusban átépített formáját 1906-ban nyerte el. A főoltár domborműve Szent Pétert ábrázolja, mellette Szent István király és Árpád-házi Szent Erzsébet szobrai állnak. A mellékoltárokon Magyarok Nagyasszonya és Jézus Szíve szobrok láthatók. A templombelső 1938-ban készült mennyezetfestményei az utolsó vacsorát, Szent István ország-felajánlását és Pannonhalma látképét ábrázolják.

Kategória : Jánossomorja

Keresztelő Szent János születése templom (Mosonszentjános)

Kategória : Jánossomorja

A barokk templomot Mária Krisztina főhercegnő és férje, Albert Kázmér szász választófejedelem építtette 1769-ben. Az istenházát a Jó Pásztor-domborművel ékes szószék, a copf padok, valamint szép szobrok és oltárok díszítik. A főoltárkép Jézus megkeresztelését ábrázolja. Nagyon érdekes az a fogadalmi kép, amelyet német nyelvű felirata szerint „Szentjános mezőváros 1765. június 1-jén készíttetett, a csodatévő kiscelli Mária és a barmok védőszentjei, Vendel és Lénárt tiszteletére”. Az alkotás alsó részén a védelemre szoruló jószágok, mögöttük az égi pártfogást kérő település sziluettje, középen a közbenjáró két szent, felül a kiscelli kegyszobor látható. A mennyezet – utolsó ítéletet, hegyi beszédet, Mária mennybevételét, evangélistákat és zenélő angyalokat ábrázoló – képei 1928-ban készültek. A keresztút-stációk címei német nyelvűek. A templom falán magyar és német nyelvű márványtáblák emlékeztetnek a világháborúk és az 1946-os elűzetés mosonszentjánosi áldozataira. A templom előtt Nepomuki Szent János barokk szobra található.