Halászi

Kategória : Halászi

Szent Márton-templom

Kategória : Halászi

A település lakói az Árpád-korban a mosoni királyi udvar halszállítói voltak. Halászi 1550-től mezőváros. A Szent Márton tiszteletére szentelt késő barokk templomát Mária Krisztina főhercegnő építtette 1777-ben. A Szigetköz legnagyobb, alapterületű templomának főoltárán Maulbertsch tanítványai által készített festmény, a Szent Márton csodáit egy képben megjelenítő kompozíció látható. Az oltárkép két oldalán Szent Flórián szobra és Szent Lipót szobra áll. A szentély ablakai Szent Istvánt és Szent Imrét ábrázolják. A szószék rokokó stílusú, művészi faragás. A Mosoni-Duna hídja közelében áll az 1895-ben épített Nepomuki Szent János kápolna. A Halászihoz tartozó, 1934-ig önálló Arak kisközség lakói 1937-ben közmunkával építették fel a Lisieuxi Szent Teréz tiszteletére szentelt templomukat.