Ebergőc

Kategória : Ebergőc

Szent Imre-templom

Kategória : Ebergőc

Középkori eredetű temploma az 1683-as törökdúlás idején megrongálódott. A kőkeretes ajtón az 1837-es évszám a restaurálás évét jelzi. A román stílusú szentély 13. századi eredetű. Barokk hajója és tornya a 18. századból való. Szintén 18. századi alkotások a szószék és a mellékoltárok. Az utóbbiak pontosabban 1770 körül készültek. A 19. századi orgona valószínűleg a soproni domonkos templomból érkezett. Ebergőc köztéri szobrai közül 1720-ban készült a szőlőindás oszlopú Piéta (a temetőbe vivő úton), 1798-ban a templom előtti kereszt Szűz Máriával, 1810–1820 között a szintén a templom előtt álló Mária-szobor a gyermek Jézussal, amely a kismartoni kegyszobor másolata.