Dunaszeg

Kategória : Dunaszeg

Havas Boldogasszony-templom

Kategória : Dunaszeg

A község első temploma 1600-ban épült. A mai templomot 1720-ban Viczay Terézia grófnő emeltette. Az eredetileg barokk istenházát azóta némileg átalakították. Az oltárépítmény két oldalán Szent Péter és Szent Pál szobrai állnak. A nagy oltárkép a templom egykori védőszentjét, Borbálát ábrázolja. Fölötte a Havas Boldogasszonyról készült festmény látható. A mennyezeti freskók bibliai jeleneteket ábrázolnak: Jézus megkeresztelkedése, Jézus a vízen jár, valamint a csodálatos halfogást. A kórus mellvédjén található festmények az esztergomi Bazilikát és a győri Bazilikát ábrázolják. A toronyban a lélekharang, valamint egy „A” hangú és egy „cisz” hangú harang található. A templom előtti parkban egy barlang-kápolnában Mária-szobor áll, továbbá itt építették fel 2006-ban a keresztút 14 állomását.

Kategória : Dunaszeg

Képoszlop

Kategória : Dunaszeg

A „Homokgödri kiskép” egy őrtornyocskára emlékeztető fogadalmi emlékoszlop. A korabeli feljegyzések szerint 1709-ben épült. Valaha határmegjelölő szerepe is lehetett, hiszen a falu külterületén, a Győr – Hédervár országút mellé állították. A ma már belterületi építmény sarkainak négy oszlopán cserépfedésű sátortető nyugszik. Ennek védelme alatt, a falfülkékbe helyezett négy fogadalmi kép a falu védőszentjeit ábrázolja: Szent Vendelt, Szent Borbálát, Szent Flóriánt és a Havi (Havas) Boldogasszonyt. A képoszlop hasonmása a szentendrei falumúzeumban látható.