Bőny

Kategória : Bőny

Evangélikus templom

Kategória : Bőny

A Nagybaráthoz tartozó bőnyi evangélikus leányegyház 1787-ben önállósult, anyagyülekezetté alakult, és 1791-re felépítette a ma is álló templomát. Az oltárkép Jézust ábrázolja, amint elárultatása és elfogatása előtt a mennyi Atyához imádkozik.

Kategória : Bőny

Református templom

Kategória : Bőny

A templomot 1788-ban kezdték építeni, toronnyal és haranggal, barokk stílusban. A telek Roboz József tulajdona volt, ezen épült fel a templom, a paplak és az új iskola. 1917-ben, majd 2017-ben a reformáció 400, illetve 500 éves évfordulóin egy-egy emléktáblát avattak a templomban. Az első világháborúban elesett hősök névsora a templom falán található táblán olvasható.

Kategória : Bőny

Szűz Mária neve templom

Kategória : Bőny

A Schlichter Lajos – a győri városházát is kivitelező – vállalkozó által épített bőnyi katolikus templomot Zalka János püspök alapította és szentelte fel, az új iskolával és egy kereszttel együtt, 1887. augusztus 14-én. A győri Mandausz János „akadémiai festész és fényképész” alkotása a templom oltárképe, amely Máriát és a (kezében kis keresztet tartó) gyermek Jézust ábrázolja. A kép szintén 1887-ben készült.