Beled

Kategória : Beled

Kisboldogasszony-templom

Kategória : Beled

Beled templomának első említése 1308-ból való. A Kisboldogasszony tiszteletére szentelt mai plébániatemplomot a korábban leégett régi helyén építették a kegyurak (a Cziráky és az Esterházy család) támogatásával. Az 1861 és 1863 között emelt istenháza alapterülete 540 négyzetméter, tornya 28 m magas. Az egyhajós, késő klasszicista épület homlokzata romantikus, a tornya pedig neogótikus stílusú. A főoltárképen az újszülött Máriát karjaiban tartó apa (Szent Joachim) és mellette az édesanya (Szent Anna) láthatók. A főoltár két oldalán Szent Antal és Nepomuki Szent János szobrai állnak. A mellékoltárok képei az „Angyali üdvözlet” jelenetét és Szent Józsefet ábrázolják. A belső tér legrégebbi ékessége a barokk Madonna-szobor. Az orgona 1864-ben Bécsben készült, a három harangot a soproni Seltenhofer dinasztia öntötte. 1855-ben kolerajárvány pusztított a Rábaközben, amelynek megszűnte után beledi hívek hálából Mária-oszlopot állíttattak a templomkertben.

Kategória : Beled

Szent Anna-templom (Vica)

Kategória : Beled

Vicát 1983-ban csatolták Beledhez. A mai templom 1738-ban épült, és jelenlegi formája az 1870-es bővítés eredményeként alakult ki. A kapuvári Czanik Ferenc falképeivel, valamint a szobrokkal és zászlókkal gazdagon díszített belső tér legértékesebb berendezési tárgyai a 18. századi barokk főoltár és szószék. Mindkettő kék, arany és ezüst színekben pompázik. A főoltárt a csatabárdos Szent László, az országalmás Szent István királyok és angyalok szobrai ékesítik. Az oltár sokszereplős festményén alul Szent Anna látható a családjával (köztük a gyermek Jézussal), felül pedig az Atya és a Szentlélek. A tabernákulum felett sugárkoszorús és koronával ékes kereszt látható.Az oltárépítmény tetején, a Viczay család címerpajzsa fölött Szent Mihály szobra áll. A főangyal szoboralakja a szószék hangvetőjén is megjelenik, lángpallossal a kezében. A faragások ismeretlen alkotója a szószék mellvédjére a négy evangélistát „ültette”. A mellékoltáron a makkosmáriai kegykép másolata látható.

Kategória : Beled

Evangélikus templom

Kategória : Beled

Beledben a 16. század végétől működik az evangélikus anyagyülekezet, amelynek sokáig csak egyszerű, náddal fedett, torony nélküli imaháza volt. A mai templomot 1806. augusztus 20-án szentelték fel. Az oltár 1834-ben készült, 1842-ben pedig orgonát vettek. A tragikus 1859. évi tűzvész elpusztította a templom és az iskola tetőzetét is, amelyet fazsindellyel pótoltak. 1932-ben tatarozták a templomot, és új orgonát hozattak, az oltárra pedig Oppel Imre művésztanár képe került. Az oltárkép címe: Jézus, a jó pásztor. Az egyik színes ablak Luther-rózsát, a másik a keresztség szentségére utaló kancsót ábrázol. Az utóbbin a szentírási idézet mellett három évszám is látható: 1517 - a reformáció kezdete, 1806 - a templomépítés éve, 2018 - az ablakkép készítésének éve.