Cirák

Kategória : Cirák

Szent Mihály-templom

Kategória : Cirák

A falu első templomáról fennmaradt legrégebbi okleveles említés egy 1366-os oklevélben olvasható. A török háborúk és a labanc portyázások nagyon megviselték a templomot, mert az 1713-as canonica visitatio jegyzőkönyve szerint romos, düledező állapotban volt. A mai templom 1801 és 1810 között – a francia háborúk okozta nehézségek miatt meg-megakadva – épült. Tervét Anreith János György és Ziegler János szombathelyi építőmesterek készítették. Egyhajós, középtornyos egyszerű barokk épület, észak-déli tájolással. A toronysisak 1870-ben készült. A homlokzati fülkék Szent József és Szent Mihály kőszobrait a celldömölki Ráday Ignác faragta. A neobarokk főoltár 1912-ben készült.

Kategória : Cirák

Király-kápolna

Kategória : Cirák

Gróf Cziráky József azon a helyen, ahol 1921. október 20-án az utolsó magyar király repülőgépe földet ért, 1931-ben emlékkápolnát állíttatott. A kupolával fedett, kör alaprajzú épület bejárata felett olvasható szentírási mondat a sikertelen királypuccsra is utal: In propria venit et sui eum non receperunt (Tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be).A kápolnához vezető fasor előtti táblán fotókkal illusztrált, részletes tudósítás olvashatóIV. Károly király 2004-ben történt római boldoggá avatási szertartásáról.