Status Quo Ante Zsinagóga - Trnava (Nagyszombat)

A zsidó közösség Nagyszombatban az írásos emlékekben a 14. században jelenik meg először, amely a lóci (Lovčice) városkapu 1862-ben történt lebontása közben fellelt sírköveken látható, a zsidók jelenléte ebben a korabeli kereskedővárosban azonban már korábban is feltételezhető. Egy nyelvileg és vallásilag elszigetelt, de ennek ellenére is élénk közösség alakult ki, saját közigazgatással és bírói hatalommal, amelynek a 16. Században saját bírója és zsinagógája volt, emellett a többségi lakossággal szembeni jogaikat és kötelességeiket a várossal kötött szerződésben határozták meg. 1539-ben azonban egy bizonyos vitatott gyermekrablás és gyilkosság alapján I. Ferdinánd király elrendelte a zsidók örök időkre történő száműzését Nagyszombatból, amely rendeletet I. Lipót császár 1686-ban ismét megerősített. A mai Pavlín és Dolnopotočná utcák között álló középkori zsidó gettó minden nyom nélkül eltűnt, azonban az örök időkre kiadott rendelet 1783-ig volt érvényben, amikor II. József császár Türelmi rendeletével egyenjogúsította a vallási felekezeteket. A rendelet megszüntette azokat az előírásokat is, amelyek korlátozták a zsidók számát az egyes városokban, a zsidók gazdasági tevékenységeit, az általuk birtokolható ingatlanok mennyiségét vagy a művelődéshez való hozzáférésüket, és a zsidó közösség Nagyszombatban annyira megerősödött, hogy végül 1855-ben a közeli Cíferből ideköltözött Simon Szidon rabbi. A Status Quo Ante vallásközösség Zsinagógája a bécsi Jakob Gartner építész tervei alapján épült 1891 - 1897 között. Az ortodox zsinagóga közelében álló, reprezentatív, kéttornyú épület historizáló és keleti építészeti elemeket hordozó jellegzetes zsidó egyházi épület. Az épületben, amelyet a 20. század 2. felében raktározási célokra használtak, 1986-ban tűzvész pusztított, ennek ellenére fennmaradt benne a belső tér festésének néhány részlete és az öntöttvas oszlopok tartotta női galéria. A holokauszt áldozatainak emlékét őrzi a 2. világháború befejezése után, a templom bejárata előtt felállított emlékmű A zsinagóga 1994 óta a Nagyszombati Ján Koniarik Galéria tulajdonában van és Kortárs Művészeti Központként működik.

Forrás: http://www.vitajtevtrnave.sk/sk/register/synagoga-nabozenskej-obce-status-quo-ante

Elérhetőségek:
Jelenlegi felhasználás: Kortárs Művészeti Központ
Postacím: Halenárska 2, 917 01 Trnava
Telefonszám: 033 / 55 11 659
e-mail: info@gjk.sk
web: http://www.gjk.sk

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail