Nyalka

Kategória : Nyalka

Ökumenikus emlékoszlop (Kishegy)

Kategória : Nyalka

Nyalka-Kishegy a pannonhalmi bencés apátsági szőlőtermelő birtok volt, amelyen áthalad a spanyolországi Santiago de Compostela felé tartó Szent Jakab-út. Az „El Camino” zarádokút magyarországi szakaszának itteni pontján egy tölgyfából faragott ökumenikus emlékoszlop áll. A katolikus, református, evangélikus és unitárius felekezetek köszöntéseit és szimbólumait, valamint a Szent Jakab zarándokút jelképét és az életfamotívumot megjelenítő alkotást az itt élő Gál-Tóth Ferenc és Csilla készítette.„Indulj el, hogy megérkezhess” – olvasható a zarándokok jelmondata a négy egyház képviselői által 2013. május 31-én közösen megáldott, illetve felszentelt 500 kg-os oszlopon.

Kategória : Nyalka

Kisboldogasszony-templom

Kategória : Nyalka

A község már a szentmártoni bencés rendet alapító okirat 1001-ben kelt záradékában is szerepel, mint az apátság udvarnokainak faluja. Plébániáját az írott források 1362-ben említik először.A Boldogságos Szűz születésének tiszteletére szentelt templom alapkövét 1749. június 6-án tette le a főapát. A munkát 1750. június 19-én fejezték be. Ez az egyszerű, gerendázott és torony nélküli épület a mai templom kereszthajójának helyén állt. Szentélye a mai sekrestye helyén volt, ahol még látható a régi freskók töredéke. A jelenlegi templom építése és felszentelése 1872-ben történt. A főoltár és a kora barokk szószék is ekkor, a pannonhalmi monostor Storno-féle felújításával egyidejűleg került Nyalkára. A Szent Benedek-oltár a Como környéki Adami kőfaragódinasztia munkája. A főoltárképet Carl Gutsch osztrák festő készítette 1872-ben. A szószékkosár csavart oszlopokkal elválasztott, kagylós fülkéiben a négy evangélista és Krisztus szobra áll. A szószék koronáján álló, a sárkányt legyőző Szent Mihály alakja kiváló szobrászi munka. A pannonhalmi bazilika egykori ékes kapuja, a Porta Speciosa szintén ide került. Ez az aranyozott pálcabetétes, barnás-fekete kétszárnyú barokk ajtó – melyen át a főhajóból a sekrestyébe juthatunk – a 18. század első negyedének kiváló asztalosmunkája.