Szentháromság-templom

Az Esterházy herceg adományából és a hívek kétkezi munkájával 1754-ben épített barokk templomot 1939 és 1941 között jelentősen bővítették. A régi főoltár 1760 körül készült, amelyből mára csak a tabernákulum (szentségház) és két arkangyalszobor maradt meg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        A barokk szószék mellvédjén Mózes és Áron szobrai ülnek. Közöttük Izaiás prófétát fáklyás gyermekkel ábrázoló dombormű látható. A 18. századi keresztelőkút nyolcoldalú gerezdes medence, amely magas lábon áll. Padjai közül 11 pár eredeti, pompásan faragott alkotás. A szertatások során használt pacifikálé (kézi kereszt) virág- és rokokó díszítményei közé „Wizscharkan” plébánosa 1777-ben német nyelvű szöveget vésetett (magyarul: „Vizsárkány”, ami a falunak a mocsár és víz melletti helyzetére vonathat). A sekrestye melletti fali csengőgyámon az 1759-es évszám, a legrégebbi harangon a „Bécsújhely 1763” felirat olvasható.

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail