Szent Mihály-templom

A templom első írásos említése 1278-ból maradt fenn. A kereszthajó hozzáépítésével és a szentélybővítéssel 1484-ben nyerte el impozáns, máig változatlan méreteit. Felszentelésén feltehetően Mátyás király is részt vett. A gótikus templom a 19. századi rekonstrukció ellenére megőrzött több középkori, 15. századi falfestményt, illetve azok töredékeit. A fa Madonna-szobor 1460-1470 körül készült, a cinteremben pedig 17. századi, késő reneszánsz sírkövek is láthatók. Említésre méltó a sekrestye hálóboltozata és annak zárókövei, valamint a kincstár régi, mázas csempéjű padlózata. A neogótikus berendezés az 1859 és 1866 közötti helyreállítás idején készült, id. Storno Ferenc tervei szerint.

A templom mellett álló Szent Jakab-kápolna egy nyolcszög oldalaival záródó rotunda. Kapuja timpanonján kőfaragás: középen életfa, kétoldalt egy-egy sárkányfigura áll.

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail