Szent Mihály-templom

Az 1783-ban, egy korábbi templom alapjain épült Szent Mihály-templom egyhajós, késő barokk építmény. Elődjének építéséről, felszenteléséről nincsenek pontos adataink, annyit tudunk, hogy azt is Szent Mihály arkangyal tiszteletének szentelték. Az egykori templom és a gyülekezet állapotáról a fennmaradt, 1659-es, 1680-as, 1696-os és 1713-as keltezésű vizitációs jegyzőkönyvek alapján alkothatunk képet. 1680-ban Dunacsún még Oroszvár filiája, leányegyháza volt, onnan járt ki a plébános kiszolgáltatni az egyházi szentségeket. A jegyzőkönyvek tanúsága szerint a falu földesurai önálló plébániát, saját papot kértek a püspöktől. Ez a kérésük 1689-ben teljesült, Dunacsún akkor vált önálló plébániává, egyebek mellett saját pecséttel, amelynek több lenyomata is fennmaradt, később ez adta a mintáját a település mai címerének. Az 1696-os vizitációs jegyzőkönyv megőrizte Horváth Márton Ignác helyi plébános nevét, aki akkor már harmadik éve szolgált Dunacsúnban.
A templom közelében, a Duna partján, az egykori kikötőben áll Nepomuki Szent János szobra. Annak a pusztító árvíznek az emlékére emelték, amely 1787-ben, mindenszentek napján szó szerint elmosta a falu felét. Szintén a templom közelében, de már a falun kívül bukkanunk rá Szűz Mária szobrára. A 18. század második felében állíttatta Kerekes Menyhért, Moson vármegye alispánja, a helyi egyház bőkezű támogatója, aki Dunacsúnban élt, kúriája a mai önkormányzati hivatal helyén állt.

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail