Nagyboldogasszony-templom és a Csornai Premontrei Apátság

Csorna legimpozánsabb épülete a város központjában található Premontrei Apátság és a vele egybeépült plébániatemplom.  A monostort 1180-ban alapította a környék kegyura. Az épület 1790-ben nyerte el jelenlegi késő barokk, klasszicizáló stílusú formáját. A szentély mögött áll a torony. A barokk főoltár 1780, a szószék 1790 körül készült. A főoltárkép Mária mennybevételét ábrázolja. A trónus fölött a prépostság címere, Szent Mihály diadala látható. A bal oldali mellékoltár Szerecsen Mária képe csodálatos módon túlélt egy tűzvészt. A kegykép előtt imameghallgatások történtek, melyekről az első feljegyzés 1761-ből való. A jobb oldali Szent Vendel oltár képe 1874-ben készült. Tabernákuluma a bogyoszlói Kiss Ernő népművész faragása. Az épületében kiállítóhely is működik. Állandó kiállításai bepillantást adnak a Rábaköz és Csorna város egyházi és világi történelmébe.
A templom előtti parkban áll az 1780-ból való Mária-oszlop. Talapzatán Szent Flórián, Szent Donát és Szent Sebestyén alakjai láthatók. Közülük emelkedik ki Mária, kezében a gyermek Jézussal.

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail