Nagyboldogasszony-templom

Kanizsay János esztergomi érsek 1390-ben kápolnát építtetett a faluban, a Boldogságos Szűz tiszteletére. A többször elpusztított, majd megújított kápolnába 1690-ben került Esterházy Pál adományaként Kismartonból az 1606-ban hársfából faragott kegyszobor. A 95 cm-es szobor Máriát ábrázolja, jobb karjában a kis Jézussal, bal kezében királyi pálcával, és mindkettőjük fején aranyozott ezüstkoronával. A szobron latin felirat örökíti meg az adományozást. A Rábaköz zarándokhelyévé vált Osli kápolnáját 1747 és 1766 között templommá bővítették. Tornyát 1847-ben magasabbra építették. Homlokzata félköríves fülkéiben – Simor János püspök adományként a győri székesegyházból 1863-ban ideszállított – Szent István és Szent László szobrai láthatók. A templombelső legszebb alkotása a rokokó főoltár, középpontjában a Mosolygó Madonna kegyszobrával. A szentély mennyezetén Mária mennybemenetelét ábrázoló falkép látható. A többi falképet 1856-ban Hohenegger Károly soproni és 1938-ban Pandúr József győri mester készítette. Az imameghallgatások és csodás gyógyulások emlékét votiv-tárgyak őrzik. A bejárat melletti falat 2009 óta az Isteni Irgalmasság mozaikképe ékesíti
A templom mellett látható az egykori temető fölé 1858-ban létesített Kálvária, területén az 1700-as évek elejéből származó Fájdalmas Szűzanya-szoborral.

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail