Szűz Mária mennybemenetele templom - Dolné Orešany (Alsódiós)

A Szűz Mária mennybemenetele templom a község központjában található. A templom gótikus stílusban épült a 14. században és a falu legrégebbi építménye. A templom egyhajós szerkezetű és presbitérium is tartozik hozzá. A templomhajó új mennyezete (hálós és bordás mennyezet) a kései gótika korából, 1525-ből származik. A templomban 1640-ben készült fa orgona látható.
A templom belső terében látható, kései gótika korából származó falfestmény fragmens az egymás mellett sorban ülő 12 apostolt ábrázolja, Jézus alakja azonban a festmény sérülése miatt sajnos nem látható rajta. A fából készült Kis Barokk kálvária a 18. század első felében épült. A templom nyugati részén álló torony 1518-1521 között épült. A torony homlokzatát barokk stílusú és falazott gúla alakú toronytető fedi le. A torony nem végződik egyszerű keresztben, amint a katolikus templomoknál szokás, hanem a tornyon egy királyi jelkép van: párna, bojttal a négy sarkán és rajta a Szent Istváni magyar király korona, tetején ferde kereszttel.
A templom főbejárata egy gótikus kő portál. A bejárat felett, a boltív közepén lévő zárókövön faragott címer látható. Belevésték az 1525-ös évet, egy szőlőfürtöt és egy metszőkést. A templom külső, déli oldalán az oldalsó bejárat mellett, a presbitérium felől a Lourdesi Szűz Mária kápolna van hozzáépítve. A bejárat mellett, a másik oldalon egy fakereszt áll. A templom alatt kripta található. A templom körül fennmaradt az eredeti reneszánsz védőfal. A templomot többször javították. 1965-Ben a templom külső falainak javításakor az északi oldalon Szent Kristóf alakját ábrázoló nagy falfestményre bukkantak.

Forrás:
http://www.putnickemiesta.sk/putnicke-miesta-na-slovensku/trnavska-arcidieceza/dolne-oresany/

Elérhetőségek:
Postacím: Farský úrad (Plébánia Hivatal), Dolné Orešany 1, 919 02 Dolné Orešany
A plébánia adminisztrátora: Dušan Jurák
Telefonszám: +421 33 5582 177
e-mail: farnost.dolneoresany@abu.sk

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail