Kisboldogasszony-templom

A község már a szentmártoni bencés rendet alapító okirat 1001-ben kelt záradékában is szerepel, mint az apátság udvarnokainak faluja. Plébániáját az írott források 1362-ben említik először.
A Boldogságos Szűz születésének tiszteletére szentelt templom alapkövét 1749. június 6-án tette le a főapát. A munkát 1750. június 19-én fejezték be. Ez az egyszerű, gerendázott és torony nélküli épület a mai templom kereszthajójának helyén állt. Szentélye a mai sekrestye helyén volt, ahol még látható a régi freskók töredéke. A jelenlegi templom építése és felszentelése 1872-ben történt. A főoltár és a kora barokk szószék is ekkor, a pannonhalmi monostor Storno-féle felújításával egyidejűleg került Nyalkára. A Szent Benedek-oltár a Como környéki Adami kőfaragódinasztia munkája. A főoltárképet Carl Gutsch osztrák festő készítette 1872-ben. A szószékkosár csavart oszlopokkal elválasztott, kagylós fülkéiben a négy evangélista és Krisztus szobra áll. A szószék koronáján álló, a sárkányt legyőző Szent Mihály alakja kiváló szobrászi munka. A pannonhalmi bazilika egykori ékes kapuja, a Porta Speciosa szintén ide került. Ez az aranyozott pálcabetétes, barnás-fekete kétszárnyú barokk ajtó – melyen át a főhajóból a sekrestyébe juthatunk – a 18. század első negyedének kiváló asztalosmunkája.

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Szakrális helyek

Sopron, Nemzeti emlékhely (Balf)

A temetőfal külső oldalán megrendítő szoboregyüttes emlékeztet a balfi kényszermunka táborban 1944-45 telén, embertelen körülmények között meghalt több száz zsidó áldozatra. Kutas László szobrász és Winkler Barna építész 2008-ban készült alkotása nemzeti irodalmi és történelmi emlékhely. A kerítés falába építve nyitott könyv látható, kőbe vésett üzenettel: „A szabadság nemcsak egy nemzet magánügye, hanem az egész emberiségé is." Az idézet szerzője Szerb Antal, a zsidó származása miatt meghurcolt és a balfi táborban megölt katolikus író.
http://www.balfikirandulas.hu/balf/szerb_antal_emlekhely.html

Sopron, Szent Farkas vártemplom (Balf)

A 12-14. században emelt templom lőréses kőfallal határolt temetőben áll, ahová meredek út vezet fel. A boltíves „várkapun" át megközelíthető templom tornya egykor őrtoronyként is szolgált, amelynek gótikus ablakaiból az egész Fertő-táj belátható. A szentély középkori kőbordái közötti mezőket és a diadalívet 20. századi falképek díszítik. Az oltár mögötti festmény a 10. században élt Wolfgang (Farkas) regensburgi püspököt ábrázolja, aki hazánkban is végzett missziós munkát és Boldog Gizella királyné nevelője volt.

Ortodox zsinagóga és holokauszt emlékmű

A Paprét déli oldalán álló ortodox zsinagógát Schiller János tervei alapján 1890-1891-ben emelték historizáló stílusban. A zsinagógához tartozott az 1911-ben épített rituális fürdő, a pászkaház és az 1917-ben alapított jesiva. Ezek ma is láthatók a park túloldalán. A parkban álló, 2004-ben készült holokauszt-szobor Kutas László alkotása. A Sopronból 1944-ben Auswitzba hurcolt 1800 áldozatra emlékeztető kompozíció a gázkamrák előtti vetkőzőhelyiséget szimbolizálja. A füstként felszálló szöveg betűi a „Halljad Izrael” imát, a kerítés héber írásjelei pedig az „Áldott legyen az igazak emléke!” szöveget idézik.

GPS koordináták:
47.68329,16.59642

Sopron, Pap rét 12-14.

Ózsinagóga

Az egykori zsinagóga a belváros két késő középkori épületének udvarán áll,  A soproni zsidókról a 13. századból maradtak fenn az első írásos emlékek. Az 1300 körül épített, Közép-Európában egyedülálló, kora gótikus zsinagóga - az akkori előírások szerint - nem állhatott az utca vonalában, ezért van előtte udvar. Az épület csak töredékesen maradt fenn, de egykori elrendezését sikerült rekonstruálni. Benne „Elfeledett Soproniak” címmel kiállítás látható.

GPS koordináták:
47.68486, 16.59032


Sopron, Új u. 22, 9400
Telefonszám: (99) 311 327

Mosonmagyaróvár, Shalom emlékpark


A vészkorszak 70. évfordulóján, 2015-ben holokauszt-emlékművet adtak át Mosonmagyaróváron. Lebó Ferenc szobrász alkotása a zsidó temető mellett kialakított Shalom emlékparkban áll.

GPS koordináták:
47.864345, 17.279039


Mosoni Mihály utca