Evangélikus templom

Egy 1815-ben kelt levél szerint „több mint harminc éve, hogy Újfalun evangélikus oskolamester van”. Mária Terézia uralkodásának utolsó éveiben tehát már volt tanító – és bizonyára gyülekezet is – a községben. Az evangélikusok 1865-ben új imaházat, 1905-ben pedig új iskolát építettek. A Káldy Barna által tervezett templomot 1949-1950-ben építtették fel, a helybeli hívek, az egyházmegye és Németh Lajos adományaiból. A Túróczy Zoltán püspök által felszentelt templom harangja 1866-ból való. Az oltárképét Raksányi Ödön festette. Az oltáron levő bronz feszület és gyertyatartó Shima Bandi győri ötvös munkája. Kiss Miklós esperes 2018. augusztus 25-én szentelte fel a korábbi iskolaépületből kialakított új parókiát.

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail